Veikko Juntunen, omrullare på Bravikens bruk, tycker att det är viktigt att försvara arbetsrätten i den kommande avtalsrörelsen.
 

Stämningen bland pappersarbetarna på Bravikens bruk präglas av att 70 nyligen varslats om uppsägning. Det viktigaste är att få behålla jobbet.

Pappersbruket tillverkar tidningspapper. Företagsledningen ser effekterna både av en långsiktig trend med minskad efterfrågan på tidningspapper och av den pågående krisen.

Fackordförande Kenneth Johansson har svårt att tänka sig hur en personalminskning ska vara möjlig att genomföra. Organisationen är redan slimmad.

– Det här gör naturligtvis att kraven inför avtalsrörelsen blir mer återhållsamma, säger fackordföranden.

Extra betalt
I ett kontrollrum vid pappersmaskin 52 sitter Ari Wallin och Stefan Jonsson. Den tillverkar bland annat papper till telefonkataloger och rosa papper till Aftonbladet. De övervakar maskinens våtdel på dataskärmar.

Det är lugnt och stilla inne i kontrollrummet. Men vid maskinen dånar pappersvalsarna. Det är fuktigt, halt och moln av vattenånga puffar ut från den gigantiska maskinen.

Båda arbetar femskift och tycker det är viktigt att de får extra betalt för att både jobba helger, nätter och vid tider då andra kopplar av med familj och vänner.

– Tjusningen med jobbet är ledigheten mellan skiften – och lönen. Utan lönen skulle man överhuvudtaget inte komma hit, säger Ari Wallin.

Varslen oroar
Ingen av dem är fackligt aktiv och de har inte tänkt särskilt på att det är en avtalsrörelse nästa år. Efter viss eftertanke säger Ari Wallin att det ju är både riksdagsval och avtalsförhandlingar nästa år. Han slår fast att förhandlingarna avgjort är den viktigaste händelsen. Konstaterar att politiken bara är cirkuskonster och att politikerna bara kastar skit på varandra.

Visserligen tycker Stefan Jonsson att det är viktigt med lönepåslag, eftersom priserna gått upp, men det är framför allt varslen som oroar honom. Han har jobbat betydligt kortare tid än sin arbetskamrat, och fick han välja så är det viktigare att behålla jobbet än något avtalskrav.

– Framför allt vill jag behålla min anställning och då kan lönen få stå tillbaka, säger han.

Ingen går säker

Även om Ari Wallin har lång anställningstid så känner han sig inte säker. Man vet ju inte hur det går i förhandlingarna.

– I sådana här tider kan man inte begära lönepåslag. Sen borde vi få någon slags bonus när det går bra, men det fungerar väl inte så. Aktieägarna tar pengarna, säger Ari Wallin.

Veikko Juntunen är omrullare på en annan pappersmaskin. Han sköter efterkontrollen av pappersrullarna.

– Arbetsgivarna vill inte ge några löneökningar alls, men det blir svårt att hålla. Vi måste i alla fall ha kompensation för inflationen, säger han.

Vid sidan av lönen tycker han att arbetsrätten ska vara viktig. Han hoppas att facken ska kunna försvara tryggheten i avtalsrörelsen.

Konflikt inte trolig

Även om motsättningarna verkar hårda mellan fack och arbetsgivare så tror inte Veikko Juntunen att det blir någon konflikt.

– Och blir det konflikt så vill jag veta grunderna för den innan jag tar ställning.

Pappers ordförande på bruket, Kenneth Johansson, anser att det ekonomiska läget motiverar en kort avtalsperiod. Dessutom vill han att pappersarbetarna i Braviken ska få lönekompensation för att de kommer att arbeta mer och ta större ansvar sedan Holmen genomfört sina varsel.

 

 

FAKTA / Pappers i ett nötskal

Yrkesgrupp: Pappersarbetare
Antal medlemmar: 19 248 (vid halvårsskiftet)
Könsfördelning: 83 procent män, 17 procent kvinnor
Andel under 30 år: 11 procent
Organisationsgrad: 98 procent
Ordförande: Jan-Henrik Sandberg
Avtalsansvarig: Matts Jutterström
Antal avtal som förhandlas om i vinter: 1
Motpart: Sveriges skogsindustrier

FAKTA / Hjärtefrågor
Pappers har tre speciella krav i avtalsrörelsen, utöver de
gemensamma i LO-plattformen:

  • Så stor del av lönepåslaget i generell löneökning som möjligt.
  • Arbetstidsförkortning.
  • Att en princip för lägstalönen skrivs in i det centrala avtalet.

 

FAKTA / Bravikens bruk
Bravikens bruk tillhör Holmen Papers och ligger vid Bråviken utanför Norrköping.
Här finns nästan 500 pappers­arbetare anställda.
Lönerna är indelade i fem grupper. Den lägsta betalningen är 18 900 kronor i månaden medan den högsta är 33 500 kronor, och det är för en femskiftsarbetare i högsta löneklassen med ett personligt lönetillägg.