Utländska investerare har slutat köpa svenska företag. Det visar nya siffror som LO-Tidningen har tagit del av. De svenska företagen har därmed svårt att få in nytt kapital under krisen.

Med finanskrisen tog globaliseringen ett steg tillbaka. Antalet företagsuppköp minskade med hela 63 procent under första halvåret i år, visar siffror från myndigheten Invest in Sweden Agency (ISA). 

 
Läs också: artikeln "Uppköp gynnar sysselsättningen" 2009-10-16

– Helt klart ser vi en skarp nedgång efter den extrema aktiviteten fram till hösten 2008 när optimisten flödade, säger Magnus Runnbeck, utredningschef på ISA.

Under första halvåret 2008 övertogs 80 svenska företag av utländska ägare. Kommersen flödade över sommaren tills finanskrisen slog till.

Skarp inbromsning
I statistiken syns det som en skarp inbromsning till endast 65 köpta företag under andra halvåret 2008.

– Det var en oerhört dramatisk höst. Planer skrinlades och när det blev svårt att få fram pengar drogs företagen till sina husbanker i hemländerna i stället, säger Magnus Runnbeck.

Men krisen stannade inte där, visar de nya siffrorna. Under första halvåret har antalet övertag fortsatt att minska mycket kraftigt, nu ned till 30 köp av svenska företag.

– Troligen är det främst den akuta bristen på pengar som minskat uppköpen. Men i kölvattnet har protektionismen flammat upp och om dessa tongångar fortsätter kan de komma att sätta stopp för framtida förvärv, säger Magnus Runnbeck.

Frånvarande amerikaner

En stor förändring är att de amerikanska företagen nästan helt lyser med sin frånvaro under 2009.

I stället är det företag i grannländerna Norge och Finland som köpt in sig i svenska företag.

Men den riktiga prövningen för hur långt protektionismen kan gå är om mer udda länder ger sig in i Europa när västväldens giganter drar sig tillbaka, till exempel om ett kinesiskt företag köper Volvo.

– Inom EU har man just vant sig vid att spanska företag kan tas över av italienska och liknande. Att då se företag från Kina eller Indien köpa inhemska företag kan för en del ge en känsla av obehag, säger Magnus Runnbeck.

Tyskland stoppar ryssar och araber

Tyskland införde i höstas en lag som ger tyska myndigheter rätt att stoppa utlänningars köp av mer än 25 procent av tyska företag.

Lagen gäller inte företag från andra EU-länder. Den är i stället klart riktad mot nya ekonomiska stormakter länder och kom till efter att ryska och arabiska oljefonder gjort uppmärksammade uppköp av tyska företag.

Enligt Magnus Runnbeck kan också själva atmosfären stoppa företagsköp om företag inte känner sig välkomna i ett land.

– Det ger de utländska företagen en uppförsbacke eftersom de naturligtvis vill ha goodwill och vill kunna sälja i det land där de går in, säger han.

 

 

FAKTA / De utländska köpen av svenska företag under första halvåret 2009

Köpt företag

 

Köpare

 

Köparens

nationalitet

Scania Porsche Automobil Holding SE Tyskland
Aftonbladet Schibsted Sverige AB (Schibsted ASA) Norge

Radisson SAS/

Royal Viking Hotels

KLP Fastigheter AB

(KLP Eindom Trondheim AS)

Norge

 

Statoils bensinstationer St1 Oy Finland
Scancon Industrimontage Empower Oy Finland
Addici Danske Bank A/S Danmark
Vasakronan Service Partner Coor Service Management (Cinven Ltd) Storbritannien
Metronome Film & Television The Shine Group Storbritannien
Kaupthing Bank Sverige Ålandsbanken Abp Finland
Posten Posten Norden AB Danmark/Sverige
Albihns IP Zacco A/S Danmark
Flygfältsbyrån Cowi A/S Danmark
SSAB Laminated Steel MetalColour A/S Danmark
Hörviks Rökeri Vega Salmon A/S Danmark
Ilva AS (En rad butiker i Sverige och Danmark) IDdesign AS (Axcel Industriinvestor A/S) Danmark
Nordic Light Hotel + Nordic Sea Hotel Choice Hotels Scandinavia AS Norge
LGT Logistics Axcel Industriinvestor A/S Norge
Ejno Gruppen Otera AS (Agder Energi AS) Norge
Metals & Powders Trading CapMan Mezzanine IV fund; CapMan buyout IX fund  Finland
Solibro Q-Cells SE Tyskland
Sonera Smarttrust Giesecke & Devrient GmbH Tyskland
Brandon Puma AG Rudolf Dassler Sport Tyskland
Moderna Försäkringar Liv Chesnara Plc Storbritannien
Ericsson TEMS Ascom Holding AG Schweiz
OKIN Scandinavia Phoenix Mecano AG Schweiz
Allren i Sverige Suez Environment SA Frankrike
Carl Lamm Holding Ricoh Company Japan
Trio Enterprises Enghouse Systems Limited Kanada
Automation Press & Tooling Fairford Group Libanon
Kreab Group Kreab Gavin Anderson USA