Krisen kan återkomma om regeringar inte satsar mer på den kollapsade arbetsmarknaden. Raymond Torres, chef för FN-organet ILO:s institut för arbetsmarknadsstudier, lyfter ett varningens finger för att redan nu förklara krisen som avklarad.

Enligt Torres, som i dag talade i Stockholm på LO:s och Friedrich Ebertstiftelsens temadag om finanskrisen, är orsakerna till krisen en alltför svag reglering av de finansiella systemen i kombination med en mycket obalanserad globalisering.

Det har lett till ett alltför högt rikstagande av banker och finansinstitut och till ökade ojämlikhet i samhället.

Värst i USA
Just den andra punken, ökade sociala skillnader, var ett skäl till att skuldbubblan kunde växa sig så stark.

– Ju större inkomstskillnaderna blev i ett land desto större blev också de samlade bolåneskulderna från människor som inte kunde betala tillbaka, säger Raymond Torres.

Han har låtit samköra uppgifter om hushållens skuldbörda och inkomstskillnaderna i ett stort antal västländer.

I ena änden, de länder där invånarna drabbats hårdast, ligger USA och Nya Zeeland. I den andra återfinns Ungern och Tjeckien.

Kostar miljarder
Att komma på rätt spår igen kostar nu ofantliga summor. Stimlanspaket har kostat upp till 27 procent av ländernas bruttonationalprodukter (BNP) och centralbanker har tvingats sänka styrräntor till både 2 och 3 procentenheter under det normala.

– Nu är vi möjligtvis tillbaka på rätt spår, men det finns stora risker för att det ska komma ett bakslag, säger Torres.

Den största risken, hävdar han, är om länderna i den uppgång som nu skönjs blåser faran över och tappar sin fokus på att återställa arbetsmarknaden.

– Vi ser till exempel att mycket mer nu satsas på att sänka skatter än att klara social säkerhet, infrastruktur och annat som gynnar arbetsmarknaden.

– Bara 14 procent av de totala stödpaketen har gått till arbetsmarknaden och till sociala system. Vad händer då med ungdomsarbetslösheten och med arbetslösa som står utan bidrag?

Nästa stora ras
Att inte återställa arbetsmarknaden kan enligt Torres leda till lägre konsumtion och försämrad lönebildning vilket i värsta fall kan leda till att den uppgång vi nu tycks oss se bara bli en tillfällig topp innan nästa stora ras.

– Det tar tid att komma till rätta med arbetsmarknadsproblemen efter en stor kris och det är mycket farligt att dra tillbaka finanspolitiska stödpaket för tidigt. Tidigare kriser har visat oss att det kan ta upp till åtta år efter att själva krisen är över innan arbetsmarknaden är helt återställd.

– Det är alltså alldeles för tidigt att, som nu man hör, börja tala om ”Business as usual”, säger Raymond Torres.