GENMÄLE Visst är det tråkigt att behöva schavottera i LO-Tidningen. ”Åtta anställda har köpts ut på fyra år” löd den braskande rubriken i förra numret. Fakta är att åtta personer under fyra år slutat på Hotell- och restaurangfacket och att detta skett efter olika former av uppgörelser mellan dem och ledningen.

 

Läs också: artikeln " tta anställda har köpts ut på fyra år" 2009-10-09

Läs också: artikeln ”Vi har aldrig velat köpa oss fria från besvärligt folk" 2009-10-09

   

Kritik förs fram om att det är lågt i tak i förbundet och att en maktfullkomlig ledning köper ut meningsmotståndare.

Det är en bild vi kraftig motsätter oss.

Högre nivå
Nu ska det inte kastas paj i varje enskilt ärende däremot vill vi lyfta den här diskussionen till en högre nivå.

•Ja, vi som i dag leder Hotell- och restaurangfacket har vidtagit åtgärder för att lösa samarbetssvårigheter.

•Ja, en del anser att vi varit väl generösa i vissa fall men detta bara för att vi vill vara ansvarstagande arbetsgivare, som försöker hitta konstruktiva lösningar för att anställda ska kunna gå vidare i livet genom till exempel studier.

•Ja, vi känner oss pressade. Inte av kritiken mot oss som ledning utan av det enormt utmattande tvåfrontskrig vi sedan flera år bedriver.

Upplöst arbetsmarknad
Den första fronten handlar om den press som sätts på oss av en allt mer global och allt mer upplöst arbetsmarknad. En arbetsmarknad där allt färre arbetsgivare vill teckna kollektivavtal. I stället vill de utnyttja den höga arbetslösheten för egen vinnings skull.

På vårt avtalsområde ser vi hur många ungdomar skrupelfritt utnyttjas. De tvingas provjobba gratis under flera dagar för att få en anställning som ”extra vid behov”. Det vill säga att få sitta hemma och vänta på ett telefonsamtal när det kan bli ett arbetspass.

Ungdomar som jobbar på arbetsplatser som inte avsätter en enda krona till pensioner och försäkringar.

Listan kan göras hur lång som helst. Och när vi i facket tar strid mot dessa arbetsgivare kallas stridsåtgärderna oproportionerliga av borgerlig media.  Det här är en kamp vi och våra ombudsmän för varje dag.

Vikande intresse
Den andra fronten handlar om vikande intresse för fackligt medlemskap. Hotell- och restaurangfacket har minskat från runt 54.000 medlemmar till 37.000 i dagens läge. Till stor del beror det på att just Hotell- och restaurangfacket straffas av alliansregeringen med Sveriges dyraste a-kassa. Men det handlar också om att vi inom facket inte gjort ett tillräckligt bra jobb för att få unga människor att med både förnuft och känsla uppleva att fackligt medlemskap är viktigt. Vi gör nu allt för att värva medlemmar och värva morgondagens fackliga ledare.

Det här är en kamp vi och våra ombudsmän för varje dag.

Utmaningarna är alltså stora. Kanske är de extra stora eftersom våra medlemmar jobbar på en relativt ung och kraftigt expanderande arbetsmarknad med massor av små arbetsplatser och nya företagsledare. Som en medlem berättade för oss: ”Jag har jobbat i två år här och fått 24 lönebesked. Inget har stämt med verkligheten och det är alltid till min nackdel. Hur svårt kan det vara.”

Ökande krav
För att klara detta tvåfrontskrig med minskande resurser krävs att vi i fackföreningsrörelsen har den bästa och effektivaste organisationen av alla. Det innebär kort och koncist att de som är anställda i fackliga organisationer måste vara toppmotiverade och proffsiga både vad det gäller service och kunskaper. Förra året minskade Hotell- och restaurangfacket från 19 avdelningar till 8. Samtidigt minskades antalet ombudsmän kraftigt. De innebär att kraven på dem som är kvar ökar.

Fackliga organisationer måste i lika hög grad som andra vässa formen. Vi i fackens ledningar har medlemmarnas uppdrag att se till att verksamheten sköts effektivt, framgångsrikt och att vi använder medlemsavgifterna på bästa sätt. Därför måste vi utveckla verksamheten och skärpa den varje dag. Nu riktar vi fokus på avtalsrörelsen. Tillsammans med våra engagerade ombudsmän och förtroendevalda tar vi fajten för schysta villkor.

Balansgång
Vi fackförbund har helt enkelt inte råd att misslyckas. I idéutvecklingen ska vi vara lyhörda och involverande men när det kommer till utförande ska vi vara exekutiva.

Det är en svår balansgång men en balansgång som vi i ledningarna måste klara.

Den som hävdar att vi agerat hjärtlöst när vi vässar organisationen har nog inte hela bilden klar för sig. Det är precis motsatsen. Vi för ett tvåfrontskrig som vi måste vinna för medlemmarnas skull och för framtida fackliga medlemmars skull. Det är en hjärtefråga.

 

 

Ella Niia
Förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket

 

Therese Hulthén
 Andre ordförande

 

Malin Ackholt
Tredje ordförande