Efter ett års uppskov drev i onsdags den borgerliga riksdagsmajoriteten igenom den så kallade FRA-lagen, som ger Försvarets radioanstalt rätt att övervaka telefon- och internettrafik i kabelnäten.

 

Regeringen har efter den massiva kritiken mot det ursprungliga förslaget gjort vissa förtydliganden och inskränkningar i lagen.

Signalspaning ska enbart få beställas av regeringen eller försvarsmakten. Spaningen ska gälla förekomsten av militära hot mot Sverige eller grov internationell brottslighet som terrorism. Insamlat material ska få sparas högst ett år. En specialdomstol ska granska att FRA följer reglerna för spaning.

Ingen garanti
Frågan är om dessa begränsningar kommer att lugna kritikerna. Att FRA:s personal tillhålls att ägna sig åt militära hotbilder är ju ingen garanti för att de nöjer sig med det.

Var och en som använt sig av ett modern sökmotor som Google förbluffas över vilka enorma möjligheter som finns att samla och sortera information.

Då FRA och andra underrättelsetjänster förfogar över betydligt mer sofistikerade sökverktyg kan de med tillgången till kabelnäten bygga upp databaser som kartlägger tiotusentals svenskars politiska åsikter, religiösa uppfattningar, sexuella vanor och bekantskapskrets.

Tillit
Anhängare av FRA bestrider inte detta, men anser att bestämmelsen att FRA måste göra sig av med all ”överskottsinformation” är en tillräcklig garanti för att de som har ”rent mjöl i påsen har inget att frukta”.

Ytterst handlar det därmed om tillit. Vi uppmanas att lita på att övervakarna inte kommer att utnyttja de möjligheter till missbruk som uppstår genom att all internetkommunikation kan granskas. Den som hoppas på det är mycket troskyldig.

Traditionell signalspaning handlade om att övervaka radiokommunikation mellan militära förband, ambassader  och rena spionsändare. Alla som legalt eller illegalt använde sig av en radiosändare, och det var inte många, visste om att deras radiokommunikation var avlyssnad.

För den som använde radion för oskyldiga ändamål handlade det förstås om en integritetskränkning, men den berörde trots allt ett begränsat antal personer och den var i förväg känd.

Total övervakning
Med övervakning av internetkommunikation förhåller det sig annorlunda. Den omfattar i stort sett hela befolkningen, och med modern avlyssningsteknik kan alla meddelanden studeras, kontrolleras och vid behov läsas.

Inte ens totalitära staters brevcensur förr i tiden skapade så fullständiga övervakningsmöjligheter.

Regeringen försvarar sig med att FRA-spaning bara ska gälla rikets säkerhet. Men samtidigt har regeringen tillsatt en utredning som ska studera möjligheten att ge vanlig polis och säkerhetspolis tillgång till kabelnäten.

Det är bra att den röd-gröna oppositionen lovat att riva upp FRA-lagen vid en valvinst. Vi har klarat oss bra i tjugo år utan allmän kabelövervakning och lär göra det även i framtiden.