Arbetsgivarna i Bemanningsföretagen anser att LO skapat kaos i branschen genom att hoppa av från en överenskommelse och nu vill förhandla igen. Dessutom borde facket dra tillbaka det stötande kravet på att begränsa användandet av bemanningsföretag.

– Alla blir alldeles kollriga och vet varken ut eller in, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör hos Bemanningsföretagen.

I våras slöt fack och arbetsgivare en preliminär uppgörelse om förändringar av bemanningsavtalet. En av punkterna rör hur lönen ska fastställas för inhyrda på en arbetsplats där det inte finns jämförbara grupper. En grundtanke i bemanningsavtalet är att inhyrda ska ha samma genomsnittslön som de anställda hos en inhyrande arbetsgivare.

Omförhandling

I somras kom ett beslut från Arbetsdomstolen, som LO tycker är bättre än skrivningarna i uppgörelsen. LO hoppade av den preliminära överenskommelsen och vill nu förhandla om de återstående punkterna i vårens uppgörelse och helt enkelt låta AD-domen råda i de fall då det inte finns några anställda att jämföra sig med.

– Väldigt konstigt. Syftet när vi började förhandla var ju just att reglera situationen då det inte finns en jämförbar grupp. Märkligt att LO vill att AD och inte avtal ska råda, säger Henrik Bäckström.

De fyra återstående punkterna i överenskommelsen från i våras är en möjlig metod att fastställa genomsnittslönen på en arbetsplats med jämförbara anställda, maximal väntetid per dag för en bemanningsanställd som inte har uppdrag, maximal resväg och att en uthyrd person i god tid i förväg ska få veta förändring av sin arbetstid vid skiftgång.

Eftersom uppgörelsen i våras var en helhet så har Henrik Bäckström svårt att se vad förhandlingarna nu ska leda till. Kanske en del av det andra också faller. Kanske det bara blir metoden för att fastställa genomsnittslön kvar.

"Klingar falskt"
Han frågar sig också om det är någon idé att förhandla nu. Avtalet går ju ut till våren. Möjligen skulle det kunna vara en poäng om parterna nu komma överens om ett avtal som sträckte sig 18 månader framåt.

Henrik Bäckström reagerar också på att LO bland sina avtalskrav tar upp att begränsa möjligheterna att hyra in folk.

– Det klingar falskt. I förhandlingar försöker vi få bemanningsbranschen att fungera  så bra som möjligt. LO borde helt enkelt dra tillbaka kravet på begränsning. Kravet är stötande och mossigt och det går emot LO:s egna medlemmar i bemanningsföretagen, säger Henrik Bäckström.