Ekonomipriset går i år för första gången till en kvinna. Elinor Ostrom delar priset med Oliver Williamson. Båda är från USA och båda får ekonomipriset till Alfred Nobels minne för att de har jagat byggstenar till vad och vilka som egentligen fattar ekonomiska beslut.

Hur individer reagerar när de får mindre eller mer pengar finns det en uppsjö av ekonomisk litteratur kring.

Likaså hur företag agerar då de möts på marknaden.

Ostrom och Williamson har grävt vidare och funnit att det inte är så enkelt som att företag möter individer eller andra företag på en marknad.

Andra byggstenar
Ekonomiska utbyten organiseras också på en rad andra sätt.

Grundstenen behöver inte vara företag – utan ekonomiska institutioner kan organiseras som samfälligheter, alltså föreningar av brukare, vilket är Ellinor Ostroms specialitet. Och ekonomiska transaktioner kan också ske inom företag, inom hushåll och mellan myndigheter, vilket Oliver Williamson studerat närmare.

Bland hans imponerande samling utgivna böcker finns titlar som i svensk översättning skulle heta: Industriell organisation, Företagens natur och Kapitalismens ekonomiska institutioner.

Modern klassiker

På svenska finns dock bara en bok av pristagarna. Det är Ellinor Ostroms Allmänningen som samhällsinstitution, alldeles nyligen utgiven av Arkiv förlag i serien Moderna klassiker.

Förra årets pristagare, Paul Krugman, gratulerar på sin hemsida de båda pristagarna och säger att deras forskning rör förhållanden i ekonomiska beslut som sedan tjugotalsdepressionen skymts av striden mellan klassiska ekonomer och Keynes-anhängare.