När Expressen publicerade ett interndokument som visade att syftet med regeringens jobbskatteavdrag är att pressa ner reservationslönen, alltså den lägsta lön någon är beredd att arbeta för, kallades det för ett ”avslöjande”. (09-09-10)

 

 

Det verkar som om journalister ännu inte har fattat att regeringens arbetslinje egentligen är en låglönelinje. Eftersom Anders Borg, tvärtemot mediebilden, inte är någon slags neutral faktaorienterad vetenskapsman utan en nyliberal ideolog känner han bara till bara två orsaker bakom arbetslösheten – människor vill inte jobba och lönerna är för höga. Och det finns bara en superskurk bakom dessa missförhållanden – Fackföreningsrörelsen.

Egoistiska löntagare
I exempelvis vårens tilläggsproposition formulerade Borg/finansen problemet genom att referera den så kallade insider-outsider teorin.

”En bidragande orsak till att lönestrukturen inte anpassas i tillräcklig omfattning för att hålla tillbaka arbetslösheten kan vara att arbetslösa har mindre inflytande över lönebildningen än anställda. Om anställda i mindre omfattning tar hänsyn till de arbetslösas intressen när lönerna avtalas kan arbetslösheten tendera att fastna på en hög nivå efter en djup lågkonjunktur.”

Det betyder att när facket kämpar för löntagarnas intressen genom att hålla uppe lönenivån, agerar man egentligen egoistiskt eftersom facket då hindrar arbetslösa från att få jobb.

Fackets makt har minskats
Finansministern anser vidare att:

”En alltför sammanpressad lönestruktur innebär också att personer med relativt låga kvalifikationer, eller personer som varit utan arbete under lång tid, har svårare att hitta ett arbete.”

Men via försämrade a-kassevillkor så har regeringen dels minskat fackets makt och dels tvingat människor att jobba för mindre i lön, exempelvis när IF Metalls medlemmar i vissa krisbranscher gick med på arbetstidsförkortning/mindre i plånboken.

Jobbskatteavdraget i sin tur ska både piska ut arbetslösa på arbetsmarknaden och dessutom bli ett arbetsgivarargument mot fackets lönekrav. Skattesänkningar i stället för lönehöjningar.

Genialiskt nyspråk
Det är förstås genialiskt av Anders Borg att bedriva nyliberal politik under symbolbeteckningen Arbete istället för Frihet. Han har sänkt skatten mot Bo Lundgrennivåer utan att bli betraktad som besatt högerpopulist, trots att han driver på klasssamhällets mörka blodomlopp.

För när den rikaste tiondelen av befolkningen får 23 procent av regeringens 95 miljarder i jobbskatteavdrag betyder det att det frigörs pengar att efterfråga i gång Borgs låglöneträsk.

Familjen Reinfeldt blir exempelvis 100.000 kronor rikare under mandatperioden och kan känna sig mer motiverade att betala för att få matkassen packad, bilen parkerad, skorna putsade och dörrarna öppnade. Men är det verkligen jobb vi vill ha, till varje tänkbart pris.

 

Ann Charlott Altstadt

Skicka ett e-postbrv till ledarredaktionen