Ett toppstyrt förbund där obekväma medarbetare, inklusive de anställdas egen fackklubb, köps ut. Kritiken mot Hotell- och restaurangfacket är hård.
– Jag trodde inte att det var sant när jag fick höra att de köpt ut fackklubbens företrädare. Att ett fackförbund gör så är ofattbart, säger Tomas Pettersson, en av de utköpta.

Under de senaste åren har Hotell- och restaurangfacket (HRF) köpt ut en rad anställda. Enligt uppgifter till LO-Tidningen rör det sig om minst åtta personer som fått ekonomisk ersättning för att sluta som funktionärer på förbundet. Ersättningen har varierat från lite mindre än en årslön till nästan fyra årslöner. Sammanlagt har utköpen kostat förbundet över sex miljoner kronor.

  Läs också: artikeln "Vi har aldrig velat köpa oss fria från besvärligt folk" 2009-10-09
   

– Man kastar bort medlemmarnas pengar. Hade det gällt en person som blivit utköpt och det funnits starka skäl, så okej, men det här är bedrövligt, säger Tomas Pettersson.

Kultur av tystnad

Han var ekonomichef på förbundet och den första som köptes ut sedan Ella Niia tagit över som ordförande 2005. Han har fortfarande goda kontakter inom förbundet och berättar om en kultur där kritik tystas ner och medarbetare är rädda för att ifrågasätta ledningens beslut.

– Många som köpts ut eller slutat självmant har lidit fruktansvärt, och många anställda gör det fortfarande. De vet inte vad de kan säga utan att hamna i onåd. Vad som tolereras och inte.

Bland de utköpta finns ombudsmän både på förbundets avdelningar och på förbundskontoret. På listan finns även företrädarna för ombudsmännens egen fackklubb, funktionärsklubben.

Förra sommaren köptes klubbens vice ordförande, som också var huvudskyddsombud, ut – utan att de anställda fick någon förklaring. Ett par månader senare fick även klubbens ordförande gå på samma sätt. Resten av klubbstyrelsen avgick då i protest.
 
– Det var ett slag mot den fackliga verksamheten, och då fanns det ingen grund för att fortsätta det fackliga arbetet. Det var personernas agerande i sina fackliga roller som var orsaken till att de blev utköpta, säger Jouni Salonen, som blev klubbordförande efter utköpen.

Kritisk

Han avgick på sitt första möte som klubbordförande, och arbetar för närvarande för IF Metall. Jouni Salonen tycker att det som hänt i HRF är allvarligt och säger att det inte är förenligt med en facklig organisations uppdrag att köpa ut sina egna fackliga företrädare. Han är också kritisk till att andra anställda köpts ut från förbundet.

– Jag tror inte att Hotell- och restaurangfackets medlemmar på arbetsplatserna betalar medlemsavgift till förbundet för att pengarna ska gå till att köpa ut kompetenta medarbetare, säger han.

Även Stefan Johnsson på Stockholmsavdelningen satt i klubbstyrelsen som avgick. Han säger att det inte bara var utköpen, utan förbundets agerade mot klubben och de anställda, som låg bakom beslutet.

– Det stred emot grundläggande fackliga principer tyckte vi. Vi sitter ju inte där för att vara några nickedockor och ja-sägare. Man blev snabbt obekväm om man inte tyckte som ledningen. De försökte med olika saker för att vi inte skulle tänka själva utan bara vara tysta, glada och arbeta på, säger han.

Konflikträdd ledning

LO-Tidningen har talat med både före detta och nuvarande anställda. Totalt rör det sig om ett tiotal personer som bekräftar uppgifterna men de flesta vill alla vara anonyma av rädsla för bestraffningar.

– De som är kvar vet att de ska hålla käft om de vill behålla jobben. Andra vet att man håller tyst om sådant här inom fackförbundsvärlden. Annars uppfattas man som illojal och har svårt att få nya jobb, säger en av dem.

De ger en bild av HRF som ett toppstyrt förbund, där kritik och interna diskussioner tystats ner av ledningen.

– Ledningen är extremt konflikträdd. När någon är kritisk vågar de inte ta matchen. I stället för att ta en diskussion om sakfrågorna så köper de ut folk som de tycker är besvärliga, säger Tomas Pettersson.

Maktdemonstration

Att han själv blev utköpt har han viss förståelse för. Han var den högsta administrativa chefen med stor makt på förbundskontoret och han var ofta i opposition mot ledningen. Men de andra utköpen förstår han inte alls.

– Ta klubbordföranden. Hon var liksom jag lite speciell på så sätt att vi är öppna, raka och säger ifrån när något inte stämmer, men det fanns ingen som helst anledning att köpa ut henne. Det är en ren maktdemonstration.

Flera utköpta har först fått höra att de inte längre har förbundets förtroende. Sedan har de erbjudits en ekonomisk uppgörelse för att sluta, och några har även varslats om uppsägning av personliga skäl.

Känsla av tvång

En del har varit nöjda med uppgörelsen, men de flesta kände sig tvingade acceptera erbjudandet. Om de sagt nej hade det blivit en rättsfråga och de skulle förmodligen inte ha fått rättshjälp av facket. Funktionärerna är med i HRF – och facket betalar troligen inte för att driva processer mot sig självt.

– Juridiskt hade vi nog vunnit. Det fanns ingen grund för att säga upp oss, men det hade ändå slutat med att vi blivit utköpta enligt den trappa som finns i las, säger en av de utköpta.

Även Satu Söderström,  som sitter i Hotell- och restaurangfackets styrelse, har kritiserat utköpen av anställda. Som LO-Tidningen tidigare berättat stängdes hon av från sitt styrelseuppdrag för att styrelsen saknar förtroende för henne. Avstängningen kom efter att hon velat diskutera vad utköpen av personal kostat förbundet på ett möte där styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.