– Vi vill vara en god arbetsgivare och då är det rimligt att hjälpa till. Det kräver vi i förhandlingar att våra motparter gör i liknande situationer, och då är det synd att vi inte kan leva som vi lär utan att bli misstänkta för att ha låg i tak och handla oschyst.
 

Hotell- och restaurangfacket är ett öppet förbund där kritik välkomnas, enligt förbundsledningen som inte känner igen sig i kritiken från nuvarande och tidigare anställda.
–  Vi har aldrig någonsin gjort en överenskommelse utifrån att vi velat köpa oss fria från besvärligt folk eller kritiska röster, säger Ella Niia, förbundsordförande i HRF.

Hon tycker inte heller att bilden om utköpt personal stämmer utan beskriver varje fall som en frivillig uppgörelse, som personen själv tagit initiativ till.

  Läs också: artikeln "Åtta anställda har köpts ut på fyra år" 2009-10-09
   

Uppgörelserna har berott på att anställda velat studera, inte velat bli omplacerade, och i något fall på kompetensbrist. Två överenskommelser kom efter samarbetssvårigheter i en grupp. En person valde att sluta då hon kände att hon inte hade hela ledningens förtroende. Det har också varit en uppsägning av personliga skäl.

– Det är jättetrist att människor som brunnit för den fackliga saken nu känner att de är utköpta och har blivit kränkta. Det rör sig om duktiga personer som vi gärna ville ha kvar, men som har valt att sluta, säger Ella Niia.

"Inte konstigt"
Hon tycker inte att det är konstigt att de fått ekonomiska uppgörelser om de själva valt att sluta.

– Vi vill vara en god arbetsgivare och då är det rimligt att hjälpa till. Det kräver vi i förhandlingar att våra motparter gör i liknande situationer, och då är det synd att vi inte kan leva som vi lär utan att bli misstänkta för att ha låg i tak och handla oschyst.

Att två personer varit ledande i ombudsmännens fackklubb har inget att göra med att de slutat, enligt Ella Niia, och hon har svårt att se hur fackklubben kunde tolka det så.

– Det vore ju en föreningsrättskränkning, och bara tanken att vi som facklig organisation skulle göra något sådant är absurd.

44 månadslöner

Att en av dem fått 44 månadslöner, vilket är ett år mer än skadeståndet som anges i las för uppsägningar utan saklig grund, är ett resultat av förhandlingarna.

– Jag är jurist och förstår att det kan se ut som om det är en uppsägning, men så är det inte. Personen kände att hon inte hade ledningens förtroende och ville då inte vara kvar.

Hon säger också att samarbetet med den nuvarande fackklubben fungerar bra, och det bekräftar även funktionärsklubbens nya ordförande Suzanne Jensinger.

– Jag vet inte hur det var tidigare, men nu har vi en bra dialog och får respekt från ledningen, säger hon.

"Högt i tak"
Att flera källor uppger att det är lågt i tak i förbundet, beklagar både Ella Niia och förbundets andre ordförande Therese Hulthén, men de känner inte igen beskrivningen.

– Vi har högt i tak och är inte rädda för kritik, snarare tvärtom. Jag vore orolig om det var tyst och stilla i förbundet. Det måste finnas olika åsikter och jag upplever inte annat än att det gör det, säger Therese Hulthén.

På samma sätt tycker hon att det är tråkigt om förbundet upplevs som toppstyrt.

– Det är inte uppfattningen hos någon majoritet av dem jag möter, men det är jättetråkigt om några har den upplevelsen, för då är det sanning för dem. Jag uppmanar dem att ta kontakt med oss eller sina fackliga ombud om de inte vågar komma direkt till oss, säger hon.