Handelsbanken vill stoppa toppchefernas guldkantade bonusavtal. Både bankens egna och externa jurister granskar avtalet.

– Det är helt uppåt väggarna. Beroende vad bolagets värderas till pendlar värdet av bonusarna mellan några hundratals miljoner och drygt en miljard. Det är helt orimliga nivåer, säger Thommy Mossinger, vice vd på Handelsbanken.

Ett 30-tal banker, bland dem Nordea och Handelsbanken, har lånat ut drygt tio miljarder kronor till Dometic. Den 4 september tog de över koncernen. Dometic Group kunde inte längre betala räntorna på sina lån.

Inte bara resultatbaserat
I och med övertagandet blev det klart att toppcheferna, som hade drivit företaget till randen av konkurs, fick igenom sina bonuskrav.
De är värda 800 miljoner kronor om bankerna lyckas sälja Dometic för tio miljarder kronor.

– Det där bygger på ren spekulation om vår framtida tillväxt. Ingen vet vad bonusen kommer att ge. Jag hoppas att den kommunikation som vi har haft med våra anställda i Motala har rätat ut eventuella frågetecken och släckt en del ilska, säger Dometics marknadsdirektör Rutger Wachtmeister.

Men allt beror inte på resultatet. 100 miljoner kronor betalas ut hur det än går. 30 miljoner kronor går till fem toppchefer. Av dem finns tre i Sverige: Fredrik Möller, som får 10,7 miljoner, Håkan Söderström, som får 5,55 miljoner och Jan Lindstedt, som får 2,8 miljoner kronor.

Resten av bonusen beror på vilket pris bankerna får när Dometic säljs. Som mest kan det bli mer än en miljard. Ett 60-tal personer får dela på pengar. De fem toppcheferna får mest.

Hotade att sluta
Två av toppcheferna har lyckats göra sig oumbärliga på kort tid. Fredrik Möller började den 1 juni förra året. Håkan Söderström blev anställd så sent som i januari. Jan Lindstedt anställdes 2004.

De hotade med att sluta. Bankerna betalar dem för att de ska jobba kvar. Utan toppcheferna ökar risken för konkurs. Då förlorar bankerna ännu mer pengar. Det är resonemanget.

Erik Jernér, verkstadsklubbens vice ordförande i Motala, håller inte med.

– Det finns folk som har jobbat här länge som kan driva det här företaget bättre, anser han.

Förbehåll
I Fredrik Möllers fall finns ett förbehåll. Han får inga pengar om han blir fälld i domstol. Orsaken är att han delgiven misstanke för ett brott (som inte är kopplat till hans jobb på Dometic) där straffskalan är fängelse i mellan sex månader och sex år. Åklagaren fattar beslut om han ska väcka åtal eller inte senast till jul.

När bankerna tog över Dometic skrevs skulderna ner med 22 procent. De tidigare ägarna, riskkapitalbolaget BC Partner, är ute ur bilden. Det innebär att koncernledningens makt ökar. De nya ägarna har ännu inte utsett några representanter i styrelserna för Dometicbolagen. Det beräknas ta tre eller fyra månader, om de nu inte får svårt att hitta kandidater.

Brott mot aktiebolagslagen

Samma dag som bankerna tog över hölls en extra bolagsstämma i Dometic International AB där fabriken i Motala ingår. Stämman valde vd Fredrik Möller till ordförande, vilket strider mot aktiebolagslagen. Vd och styrelsens ordförande får inte vara samma person.

Två veckor senare kallades styrelsen in för att rätta till misstaget. Jan Lindstedt valdes till vd.

– Man kan i och för sig tycka att det är pinsamt, men det har varit ett stort antal jurister inblandade i den här processen i både England och Sverige. Alla hade lyckats förbise det här, säger Jan Lindstedt.


FAKTA / Dometic

Dometic Group har 4.200 an­ställda i tio länder. Små kyl­skåp och ventilationsanläggningar är de viktigaste produkterna.
Dometic grundades som en division inom Electrolux 1958. 2001 sålde Electrolux Dometic till riskkapitalbolaget EQT för tio miljarder kronor. 2005 sålde EQT till BC Partner.