LO hoppas på förändringar av bemanningsavtalet: Facket vill ha gränser för hur långt de anställda ska behöva resa och hur länge de ska vänta vid telefonen varje dag.

Samtidigt vill facket luta sig mot Rimecdomen, i den slog Arbetsdomstolen fast att inhyrda ska ha lika hög lön som genomsnittet för yrkesarbetarna på orten.

LO har alltså dragit sig ur en preliminär överenskommelse från i våras om förändringar av bemanningsavtalet – eftersom facket anser att Arbetsdomstolens beslut i Rimecmålet ger ett bättre löneskydd. Byggfacken har drivit på, och alla förbund ställer sig bakom kravet på att ändra uppgörelsen.

LO begär nu nya förhandlingar – men vill helt enkelt behålla de andra delarna i den preliminära överenskommelsen.

– Inte stänger vi några dörrar. Vi får titta på LO:s förslag, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör hos Bemanningsföretagen.

Tre ändringar
Håkan Löfgren, ansvarig på LO för bemanningsavtalet, beskriver de tre förändringar som parterna hittills varit överens om:

• Möjligheten att i förhandlingar fastställa genomsnittslönen på en inhyrande arbetsplats införs.
• Väntetiden för bemanningsanställda som väntar på uppdrag regleras.
• Den maximala resvägen för en bemanningsanställd slås fast

Samtidigt vill facket inte skriva någon ny reglering som motsvarar Rimecdomen utan tänker sig att domen helt enkelt ska användas på arbetsplatser utan annan personal än de inhyrda.

I nuvarande bemanningsavtal finns inga konkreta bestämmelser om resväg och väntetid. LO vill, med stöd i den preliminära överenskommelsen, att den maximala väntetiden på jobb en dag ska maximalt vara 9 timmar och att den längst resvägen till ett jobb ska vara 7,5 mil. Avståndet ska räknas från bemanningsföretagets kontor, och om man inte kommer överens ska ingen behöva resa utanför företagets hemkommun.

Måste förankras
Håkan Löfgren säger att förhoppningen är att bli klara med förhandlingarna till månadsskiftet oktober-november.

LO-förbunden har också kommit fram till att alla förbund måste godkänna en ny preliminär överenskommelse, innan den kan börja gälla.

– Det kan bli tuffa processer, men det får man stå ut med, säger Håkan Löfgren.

FAKTA / Rimecdomen
Företaget Rimec hyrde ut polska byggnadsarbetare till NCC i Göteborg. De arbetade på två arbetsplatser där det inte fanns några NCC-anställda. Rimec ansåg att de skulle betalas med 88 procent av yrkesarbetarnas lön, eftersom de inte hade yrkesbevis.
Arbetsdomstolen kom fram till att bemanningsavtalet innebär att kompetens, erfarenhet och ålder inte ska påverka lönen utan att de inhyrda arbetarna bara ska jämföras med anställda med likvärdiga arbetsuppgifter på orten. De inhyrda ska då ha yrkesarbetarnas genomsnittslön, i vilken lärlingars lön inte ska räknas in. I den preliminära överenskommelsen från i våras är en viktig skillnad att de inhyrdas lön i en sådan här situation ska kunna sättas utifrån erfarenhet och kompetens.
Domen betydde att Rimecarbetarnas timlön höjdes från 140 till 160 kronor.