Mest ris men lite ros är LO:s reaktion på regeringens Lavalförslag. Facket varnar för lönedumpning och oklara konfliktregler. Men på pluslistan står att utländska arbetare ska omfattas av samma regler för nattarbete och paus som svenska arbetare.

LO är kritiskt till regeringens Lavalförslag som innebär att facket tvingas acceptera utländska kollektiv- och anställningsavtal. Det skapar, enligt LO, ett kryphål som gör det möjligt att dumpa löner.

Problemet uppstår när utländska företag kan hänvisa till att de redan har ett kollektivavtal med likartade förhållanden som de som råder på den svenska arbetsmarknaden. Att syna dessa företag kan bli svårt för facket.

– Vi vet att det redan i dag finns utländska företag som har två avtal. Ett avtal som det står 140 kronor på som de visar för facket och ett annat där det står 100 kronor på och är det som verkligen gäller. Det blir besvärligt att visa i domstol, säger Claes Mikael Jonsson, jurist på LO.

I dag kvarstår dessutom en osäkerhet kring vad som händer ifall facket tar till konfliktvapnet.

Laval har tillsammans med Svenskt Näringsliv stämt Byggnads på 2,8 miljoner kronor för att facket satte det lettiska företaget i blockad. Arbetsdomstolen har ännu inte avgjort fallet, men en dom väntas under hösten.

Svenskt Näringsliv kritiserar också regeringens förslag. Arbetsgivarna anser bland annat att det kommer att bli svårt för utländska arbetstagare att förutse lönekostnaderna eftersom facket kan kräva bättre villkor än de lägsta nivåerna som är angivna i avtalen. 

Läs också: artikeln ”Fackets rätt beskärs i ny Laval-lag” 2009-10-08
Läs också: artikeln ”De bygger Sverige för 50 kronor i timmen” 2009-10-08