Fackets rätt att ta till stridsåtgärder mot utländska företag beskärs. Lex Britannia avskaffas. I dag lämnade regeringen sin remiss till lagrådet om hur de vill ändra lagstiftningen efter Lavaldomen.

Facket får det svårare att ta till konfliktvapnet för att få svenska avtal på utländska företag.

Enligt arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin är detta en förändring regeringen helst inte velat göra, men tvingats till på grund av Lavaldomen i EU:s domstol. Den svenska modellen, där fack och arbetsgivare har ett stort inflytande, står enligt arbetsmarkandsministern fast.

– Möjligheten för facket att tränga undan utländska kollektivavtal kvarstår, säger Sven Otto Littorin.

Men för facket innebär avskaffandet av lagen en kraftig beskärning av konfliktvapnet.

I framtiden måste vissa särskilda förutsättningar vara uppfyllda för att facket ska kunna blockera ett utländskt företag.

Minimilöner
Facket har endast rätt att kräva att miniminivåerna i avtalet uppfylls. Det är en stor skillnad mot tidigare eftersom de allra flesta arbetstagare i dag har bättre villkor än de lägsta nivåer som anges i avtalen.

Facket kan därför inte i framtiden ta till blockad så länge avtalen uppnår en miniminivå, det gäller även arbetstider och semester som måste vara lika för svenska och utländska arbetstagare.

Däremot kan facket i framtiden inte längre slåss för att utländska arbetare som utstationerats till Sverige ska ha samma försäkringsskydd som svenska.

Arbetsdomstolen
Om facket upptäcker att ett utländskt företag har sämre avtal än det svenska ska det kunna vända sig till Arbetsdomstolen. Det blir då upp till arbetsgivaren att visa vilka villkor de anställda har. Ett par dagar senare ska domstolen komma fram till om facket har rätt att ta till konfliktvapnet eller inte.

Hur regeringens förändring kommer att påverka den kommande avtalsrörelsen vill Sven Otto Littorin inte spekulera i.

– Det är olyckligt med en politisk inblandning men vi var tvungna att anpassa lagstiftningen, säger han.

Planen är att den nya lagen ska börja gälla den 1 april nästa år.

FAKTA / Lavaldomen
I Lavaldomen kom EU:s domstol fram till att fackens blockad mot ett skolbygge i Vaxholm inte var tillåten. Regeringen har låtit Claes Stråth utreda hur svenska lagar måste ändras efter EU:s domstols dom. Dagens remiss utgår från förslagen i hans utredning. När lagrådet har granskat förslaget kommer riksdagen att ta ställning till lagändringen.