Byggnads är kritiskt till regeringens förslag på hur den svenska lagen ska anpassas till EU-rätten efter Lavaldomen. Samtidigt ser facket också ljuspunkter.

– Det är bra att regeringen slår fast att den svenska modellen kan gälla också i framtiden, säger Hans Tilly i ett pressmeddelande.

Byggnads ordförande varnar dock för att förslaget öppnar för lönedumpning och för att utländska arbetare kommer att jobba med sämre skydd än svenska. Enligt regeringens förslag kan inte arbetsgivare tvingas att teckna olycksfallsförsäkring för utländska arbetare.

Det har sin grund i att i EU-rättens så kallade hårda kärna ingår lön, arbetstid och semester. Det är villkor som facken ges rätt att kämpa för, åtminstone till dess att de lägsta nivåerna inom lagen eller avtalen är uppfyllda. Olycksfallsförsäkring ingår inte i den hårda kärnan.

Enligt Byggnads gör regeringens Lavalförslag det tydligt att Sverige inte själva kan lösa de problem som uppstått efter att EU:s domstol kom fram till att Byggnads blockad var olovlig. Fackförbundet vill därför se en förändring av EU-rätten i de delar som berör Lavaldomen.

– Dessutom bör Sverige driva kravet på ett socialt protokoll i EU som tydliggör balansen mellan den fria rörligheten och strejkrätten och garanterar likvärdiga villkor för arbetstagare, kommenterar Hans Tilly.