Regeringen flyttar över människor från sjukförsäkringen till arbetsmarknadspolitiken utan att lösa deras problem. I stället skapas en ny grupp av fattiga.

Det befarar TCO i sitt remissvar om regeringens nya åtgärd för dem som åker ut ur sjukförsäkringen från och med nästa år.

Åtgärden kallas ”arbetsmarknadspolitiskt introduktionsprogram” och vänder sig till de många långtidssjuka som snart måste söka sig till arbetsförmedlingen, inte därför att de blivit friska, utan därför att deras dagar med förlängd sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning tar slut. Försäkringskassan beräknar dem till 54.000 personer under 2010.

I stället för ersättningen från sjukförsäkringen ska de få aktivitetsstöd. Den arbetsgrupp i regeringskansliet som ligger bakom förslaget betonar att det här inte ska bli en ”alternativ sjukförsäkring”.

Parkeringsplats
Men det är just vad det blir, enligt TCO. Om sjukförsäkringen tidigare, med regeringens ord, varit en ”parkeringsplats” för personer med arbetsmarknadsproblem, så skapas nu en parkeringsplats inom arbetsmarknadspolitiken för personer med ohälsoproblem.

– De här människorna är till stor del över 50 år, och i nästan hälften av fallen har de en psykisk diagnos, säger Kjell Rautio, välfärdsutredare vid TCO. För att ha en chans på arbetsmarknaden skulle de behöva omfattande stöd.

– Något sådant ställer regeringen inte i utsikt. Introduktionsprogrammet, som är på högst tre månader, betyder att Arbetsförmedlingen kartlägger vilka behov var och en har. Sedan gäller samma arsenal av åtgärder som för alla andra långtidsarbetslösa.

Lägre ersättning
Aktivitetsstödet blir i många fall lägre än ersättningen från sjukförsäkringen. För dem som inte är medlemmar i en a-kassa är det 223 kronor om dagen före skatt. Är man med i a-kassan varierar stödet från 320 kronor per dag (gäller dem som inte har rätt till inkomstrelaterad ersättning från a-kassan) till 680 kronor.

– Den som inte är med i a-kassan får behålla 4.900  kronor i månaden före skatt, säger Kjell Rautio. Det ska jämföras med de drygt 8.500 som är garantinivån i sjukersättningen.

Enligt TCO går den svenska sjukförsäkringen mot att främst ge ersättning vid livshotande och svåra sjukdomar. De som har mindre allvarliga eller svårdefinierade diagnoser får ingen ersättning – men de kommer inte heller in på arbetsmarknaden, och bildar efter hand en ny grupp av fattiga.