I oppositionspartiernas budgetar framträder en djup spricka runt a-kassan. Medan S och V vill se förbättringar skjuter MP alla höjningar på framtiden.

Liksom förra året föreslår både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kraftfulla höjningar av a-kassan.

De utlovade förbättringar har till och med blivit större jämfört med förra årets skuggbudgetar.

Men Miljöpartiet gör tvärtom och skjuter den höjning som fanns med förra årets budget på framtiden. Först 2012 vill partiet att a-kassans högsta dagpenning ska öka med 100 kronor, enligt skuggbudgeten som presenteras i morgon.

– Egentligen ville vi ha den här höjningen redan 2011, men vi måste vänta av ekonomiska skäl och jag tror nog att de flesta förstår det rimliga i det, säger partiets språkrör Peter Eriksson.

Garanti för utförsäkrade
Miljöpartiet vill prioritera att ta bort den bortre gränsen i sjukförsäkringen och därmed garantera att ingen som fortfarande är sjuk ska utförsäkras. I stället föreslår partiet 80 procents ersättning under hela sjukperioden och ökade satsningar på rehabilitering.

Men Socialdemokraternas ekonomiska talesman Thomas Östros är inte speciellt förstående när det gäller MP:s politik kring a-kassan.

– Men det är naturligt med skillnader just nu och jag är övertygad om att vi blir överens under våren, säger han i en diplomatisk kommentar.

 

Vänsterpartiets Josefin Brink säger:

– Med reservation för att jag inte har sett det slutliga förslaget så är jag ändå inte förvånad. Det är en stor skillnad i synen på försäkringssystemen mellan Miljöpartiet och de två vänsterpartierna.

Hur ser det då ut i vår när många vill att oppositionspartierna ska lyckas jämka samman en gemensam budget?

– Jag utgår ifrån att vi då kommer att prioritera sänkta avgifter och höjda ersättningsnivåer eftersom arbetslösheten då kommer att påverka så mycket som var tionde person i arbetskraften.

Så mycket höjer S
I alternativbudgeten som officiellt presenteras i morgon, tisdag, föreslår Socialdemokraterna en höjning av den maximala dagpenningen i a-kassan från 680 till 950 kronor, detta i och med att inkomsttaket höjs samtidigt som 80 procent av lönen ska utbetalas under hela ersättningsperioden. Taket ska dock sänkas med 150 kronor efter hundra dagar.

Avgiften till a-kassan bör återställas till den nivån som gällde före regeringsskiftet, enligt Socialdemokraterna.

Vänstern höjer också
Vänsterpartiet å sin sida vill ha en höjning av ersättningen till 970 kronor de första hundra dagarna och till 870 kronor per dag därefter.

V vill också att avgiften i a-kassan ska sänkas till att bara omfatta en administrationskostnad på cirka 100 kronor per månad.