Avtalet, som skulle ha gällt från 1 januari 2008 till och med 31 december 2010, innehöll en löneökning med 850 kronor i månaden det sista året. Men tredje året i avtalet var uppsägningsbart för bägge parter – och Vårdföretagarna tog chansen.


 

– För 2010 kommer regeringen inte att höja den statliga assistansersättning med mer än två procent, förklarar Ari Kirvesniemi, förbundsdirektör för Vårdföretagarna. Därmed har förutsättningarna förändrats jämfört med när vi tecknade avtalet.

Enligt Ari Kirvesniemi diskuterar parterna nu datum för nya förhandlingar.

 

Analyserar läget

– Vi analyserar läget, säger Liza di Paolo Sandberg vid Kommunal. Vi är försiktigt positiva om möjligheten att trots allt få höjda löner nästa år. Samtidigt var det mycket svårt att teckna det gamla avtalet, som kom till först efter medling.

-Genom uppsägningen av avtalet riskerar vår satsning på jämställda löner att gå om intet, säger Håkan Pettersson, vice ordförande och avtalsansvarig inom Kommunal.

 

Svårt nå uppgörelse

De flesta personliga assistenter är kommunalt anställda, men en minoritet arbetar i de ungefär 100 privata företagen i branschen. I avtalsrörelsen för två år sedan kom Kommunal relativt snabbt överens med de kommunala arbetsgivarna, medan Vårdföretagarna, som ingår i Almega, bjöd hårt motstånd – också då med hänvisning till assistansersättningen.