Anställda på Securitas och Loomis får extra hjälp att göra ett aktivt val av sparande i Avtalspension SAF-LO.

De båda säkerhetsföretagen, med sammanlagt 5.000 väktare och värdetransportörer anställda i Sverige, har givit försäkringsrådgivaren Direct i uppdrag att hjälpa till med rådgivningen.

– Det handlar om mycket pengar för de anställda, säger Yvonne Celsing, personalchef vid Loomis Sverige AB. Vi ser det som viktigt att de kan göra ett aktivt val.

Direct har skräddarsytt en webbsida med information och råd om avtalspensionen för Securitas’ och Loomis’ personal. Den som är fast anställd kan också göra själva valet av sparform och pensionsförvaltare direkt på sidan (tillfälligt anställda måste däremot skicka in sina valblanketter till försäkringscentralen Fora).

Enligt Rolf Schmidt, ansvarig på Direct, har det blivit allt vanligare att arbetsgivare vill ha hjälp med rådgivning kring pensionsval för sina kollektivanställda. För företagen är pensionsinbetalningarna en av de största kostnaderna, men de anställda vet ofta inte vart pengarna tar vägen. Att arbetsgivaren engagerar sig i pensionsvalet blir då både ett sätt att ta ansvar för personalen och att göra intern reklam.