Statminister Fredrik Reinfeldt uttalar att det finns pengar till rättsväsendet, till studenterna – och till pensionärerna. Det finns dessutom pengar till ytterligare skattesänkningar. Men de till pensionärerna utlovade skattesänkningarna räcker pengarna bara till cirka 100 kronor per månad. Det innebär att det vi tidigare, vid ett antal tillfällen påtalat som åldersdiskriminering, kommer att fortsätta.

Den nu utlovade skattesänkningen för pensionärer är, som någon kommenterade, ”ett hån”.

Vad vi måste komma ihåg, är att de här utlovade pengarna är lånade och det kommer med stor sannolikhet att redan under nästa mandatperiod krävas nedskärningar på flera sociala välfärdsområden som i hög grad drabbar oss pensionärer.

Oppositionen har vid ett antal tillfällen talat om skattesänkningar för oss pensionärer med 2 000 kronor per år, vilket också betyder en fortsatt diskriminering.

Det är förbluffande, att förtroendevalda i ett land som Sverige har kommit fram till en så grotesk idé, som att diskriminera den grupp som man, vid högtidliga tillfällen, brukar beteckna som de som lagt grunden för, och byggt upp vårt land.

Skammens rodnad bör fläcka deras kinder, men det kommer naturligtvis inte att hända. De fackliga organisationerna måste också ta ett tungt ansvar. Det avgår tusentals medlemmar i pension årligen.

Nils-Olav Lindh
Vice ordförande, SPRF avd 94