Om två veckor ska Arbetsmiljöverket undersöka arbetsmiljön hos företagen i byggbranschen. Det är de små byggarbetsplatserna som ska inspekteras.
Alla arbetsgivare får i dagarna ett brev om inspektionen och information om hur de kan starta sitt arbetsmiljöarbete.

– Många behöver en väckarklocka för att komma igång, säger Mikael Sjöberg, Arbetsmiljöverkets generaldirektör, till tidningen Byggnadsarbetaren. Men det ska inte behöva ske en olycka för att man ska inse vikten av att jobba säkert, så därför gör vi den här inspektionen.

Vid inspektionen kontrolleras att arbetsgivaren har bedömt riskerna i arbetet och om det finns rutiner för säkerhetskontroller vid förändringar i verksamheten. Exempel på sådana förändringar är ny utrustning, nya arbetssätt och arbete på nya byggobjekt.

Vid den förra inspektionen för ett år sedan visade många byggföretag upp dålig kunskap om säkerhet, trots alla de risker som finns på en byggarbetsplats. Endast 40 procent av de besökta arbetsplatserna genomförde regelbundna riskbedömningar. I år hoppas arbetsmiljöverket på en förbättring.

Det här är en del av den europeiska arbetsmiljöveckan. Resultatet av undersökningen presenteras vid arbetsmiljöriksdagen i Stockholm den 23 oktober.

 

Filip af Malmborg

Skriv ett e-postbrev till redaktionen