Svartarbete på byggen kan undvikas om företagen tvingas föra bok över sin personal och redovisa skatt varje månad. Om detta är fack och arbetsgivare överens.

Snart stundar avtalsförhandlingar för 2010 där byggbranschens fack och arbetsgivare har deklarerat totalt skilda uppfattningar.

När det gäller svartjobb är stämningen annorlunda. Under ett möte i dag, torsdag, med Skatteverket ställde sig både Janne Rydén, ordförande på Byggnads, och Bo Antoni, vd på Sveriges Byggindustrier, bakom kraven på hårdare kontroll.

– Vi ser allt oftare problem med bemanningsföretag som har sitt säte på Cypern eller på andra ställen som kommer in på svenska byggarbetsplatser, säger Janne Rudén.

Låga anbud
Samtidigt är det ofta uppenbart att de inte kan ha en seriös redovisning när de presenterar mycket låga anbud.

– Offentlig upphandling måste få kosta. Man kan inte bara titta på prislappen när man beslutar vilket bud som ska antas, och det är sorgligt att instanser som Banverket och Vägverket inte själva ställer högre krav på sina underleverantörer.

Bo Antoni instämmer.

– Vinstmarginalerna för seriösa företag ligger ofta bara på två tre procent så det behövs inte mycket svartarbete för att seriösa företag inte kan följa med ned i anbudsgivningen.

66 miljarder per år
Men denna insikt finns också hos Skatteverket.

– Staten går miste om 66 miljarder kronor på ett år i svartarbete. Hälso- och sjukvården kostar 54 miljarder, så det är betydande möjligheter till välfärd som undanhålls, säger Suzanne Lindblom, avdelningschef på Skatteverket.

Myndigheten står därför sedan länge bakom förslagen om personalliggare, där de som arbetar skrivs in, och att Skatteverket ska få göra fler oannonserade besök på arbetsplatser.

Tar lång tid
Men det fungerar bara tillsammans med månatlig skatteredovisning, enligt Suzanne Lindblom

– Annars kan vi visserligen göra oanmälda besök och se vilka som ska jobba och skattedeklarera, men vi kan först i februari året efter se om det stämmer, säger hon.

Ett steg på vägen togs häromdagen när personalliggarutredningen presenterades. Enligt den bör alla företag inom bygg- och tvätteribranscherna tvingas föra liggare över sin personal.

I dag finns en sådan skyldighet bara inom frisör- och restaurangbranscherna.

Har systemet då givit någon effekt inom dessa branscher?

– Ja, absolut, säger utredningens ordförande Lars Korsell.

– Inom restaurangbranschen uppskattar vi att mellan 4.000 och 6.000 jobb blev vita under 2008. I pengar motsvarar det i alla fall 0,5 miljarder kronor av de 66 miljarder som undanhålls. Inom frisörbranschen har vi inte sett samma effekt, men där finns många enmansföretagare som inte omfattas.

Men enligt Bo Antoni måste besluten komma snabbare.

– Vi har tagit fram ett frivilligt system med personkontroll som omkring 40 procent av byggbranschen har anslutit sig till. Men det fungerar bara om vi samtidigt inför månadsvis skatteredovisning och möjligheter till oanmälda kontroller. Och det måste komma snabbt om vi ska kunna hålla uppe motivationen hos våra företag, säger han.