Något viktigt har hänt. Människors protester hörs nu på gatan, säger människorättskämpen Parvin Ardalan.
 

Massarresteringar och övergrepp mot fängslade. Iranska myndigheterna har agerat hårt mot den växande demokratirörelsen i Iran. Trots det finns positiva signaler.

– Något viktigt har hänt. Människors protester hörs nu på gatan, sa Parvin Ardalan i dag, torsdag, på ett möte på ABF-huset i Stockholm som arrangerades av Olof Palmes Internationella Center.

Väntande fängelsestraff
Parvin Ardalan är aktiv inom den iranska kvinnorörelsen och var en av initiativtagarna till en uppmärksammade kampanjen för att samla en miljon namnunderskrifter till förmån för kvinnors lika rättigheter.

Hon har också varit med att grunda ett nätverk för kvinnors rättigheter och har ett nätmagasin, om kvinnors rättigheter. De iranska myndigheterna har ogillande noterat framväxten av en kvinnorättsrörelse och för två år sedan dömdes Parvin Ardalan till drygt tre års fängelse för att ha organiserat en demonstration, det är straff som ännu inte verkställts.

Horisontellt nätverk
Myndigheternas repression påverkar sättet att organisera sig.

– Vi  vill inte ha en ledare utan flera, säger hon. Vi har organiserat oss i ett horisontellt nätverk så att konsekvenserna inte blir så allvarliga om en av oss grips, säger hon.

Förra året stoppades Parvin Ardalan av myndigheterna då hon försökte komma till Sverige för att ta emot Palmepriset 2007.?