Sony Kapoor är en ekonom som gått från finansvärlden till biståndsvärlden. Han anser i dag att banksekretessen bör avskaffas.
 

Medan företag och finansmän kunnat lägga undan rikedomar i skatteparadis går fattiga länder miste om mångbiljonbelopp i undanhållna skatter.

– Skatteparadisen har blivit ett hot mot de fattiga länderna, säger ekonomen Sony Kapoor, i Sverige på inbjudan från Forum Syd, Afrikagrupperna, Diakonia och Svenska kyrkan.

– Biståndet står för cirka 100 miljarder dollar per år men utvecklingsländerna går miste om betydligt mer, mellan 800 och 1 000 miljarder dollar, i undanhållen skatt, säger han.

Tankesmed
Själv har Sony Kapoor ett förflutet i kretsen av betydelsefulla företag och organisationer, där konton i lågskatteländer varit legio.

Han har arbetat på Världsbanken och FN:s utvecklingsprogram UNDP, likväl som på skandalbolagen Lehman Brothers och Enron.

För några år sedan lämnade han finansvärlden. Han startade tankesmedjan Re-Define och är i dag mycket kritisk till att världen kunnat tillåta skatteparadis att blomstra.

– Om ett företag inte vill betala skatt går det ganska lätt att undvika det via skatteparadisen, säger han.

Från utvecklingsländerna kan de stora bolagen ganska lätt flytta vinster mellan koncernens olika verksamhetsdelar i skilda länder och redovisa dem där skatten är lägst eller placera dem i skatteparadis utan någon som helst redovisning.

– Det är inget problem om man som många av de här bolagen har verksamheter i kanske 50 länder, säger Kapoor.

Efterlyser större kontroll
Sony Kapoor tycker att alla länder kategoriskt borde förkasta banksekretessen och kräva en uppställning över varje transaktion som det egna landets medborgare gör via lågskatteländerna.

Han vill också se en större kontroll av bankerna – som ofta är behjälpliga med överföringar – liksom en bättre reglering av finansmarknaden.

Före finanskrisen ville marknaden själv ha ansvar för all kontroll. Sony Kapoor liknar det vid att en full förare ska övervaka att ingen kör full.

Men det är inte hårda regler han vill se, däremot måste de skapa tydlighet.

– Vi har sett en samling finansiella produkter som ingen riktigt vet vad de består av. Det har varit medvetet, eftersom varje möjlighet att skapa otydlighet gör att säljaren kan öka vinsten.

Vad skulle då hända om skatteparadisen försvann?

– Hela finansmarknaden skulle minska med 30 till 40 procent eftersom den då inte blir lika lönsam. Det är bra, eftersom investeringar då kan baseras på kalkyler om risk och lönsamhet i stället för om skatter och finansiella transfereringar.

– Och om vi samtidigt ökar biståndet från väst skulle det skapa möjlighet för utvecklingsländerna att bygga den välfärd som vi i väst tar för given, säger Sony Kapoor.