Jämställdhetspotterna har ingen framtid, anser LO-utredaren Ingemar Göransson – som kallar dem falska.
LO bör lägga kampen för att minska lönegapet mellan kvinnor och män på hyllan, tycker han.

I antologin Nio perspektiv på jämställdhet, som Medlingsinstitutet gav ut tidigare i år, propagerar LO-utredaren Ingemar Göransson för en mer träffsäker version av jämställdhetspotterna. ”Om förbunden inte kan enas om en mer utvecklad modell för mer jämställda löner, äkta kvinnopotter, är risken stor att kravet på jämställda löner går förlorat”, skrev han då.

 

Läs också: artikeln "Utredare efterlyser äkta kvinnopotter" 2009-04-28

Läs också: artikeln "Offentliga sektorn fick störst lönelyft" 2009-09-25

   

Nu, inför avtalsrörelsen, tycker Ingemar Göransson att LO och förbunden ska lägga striden om jämställda löner på hyllan till dess att viktigare strider utkämpats.

– Det säger jag inte som en manschauvinist, det försöker jag att inte vara, påpekar han.

– Som läget är nu innebär de stora ökningarna av antalet tidsbegränsade anställningar en större orättvisa mellan kvinnor och män än lönerna. Löneskillnaderna är mer flagranta på tjänstemannasidan och mindre flagranta på LO-sidan, säger han.

Jättestrid
Att införa hans eget förslag om äkta kvinnopotter skulle kräva en ”jättestrid med arbetsgivarna”:

– Det finns andra strider som är viktigare och drabbar kvinnor mer, säger Ingemar Göransson och där nämner han också rätten till heltid.

I förra avtalsrörelsen enades LO om en insamlingsmodell som fördelar pengar mellan olika avtalsområden. Områden med hög andel lågavlönade kvinnor skulle få större löneökningar än mansdominerade.

Äkta kvinnopotter skulle i stället ta sikte på arbetsplatser, resonerar Göransson. Kvinnodominerade arbetsplatser skulle få högre löneökningar än mansdominerade även inom samma avtalsområde. Industrier med hög andel kvinnor borde få mer än industrier med fler högavlönade män.

Låglönesatsningar
Äkta kvinnopotter skulle betyda större rättvisa. ”Det ger lika förutsättningar för alla förbund att stödja förslaget”, skriver Göransson i antologin.

Som potterna fungerade förra gången såg sig industrin som förfördelad och krävde i stället låglönesatsningar.

Då var det bara Pappers som införde äkta kvinnopotter. Bruk med lågavlönade kvinnor fick mer än bruk där det bara jobbade män.

Livs säger nej
Livs är ett av industriförbunden som inte kunde eller kan tänka sig jämställdhetspotter. Det gav för lite pengar till förbundet och dess lågavlönade kvinnor. Men avtalssekreteraren Gerald Lindberg tycker inte att Göranssons modell för större träffsäkerhet mot just kvinnorna löser problemet.

– Nej, fördelningen måste vara upp till varje förbund. Det ska inte vara centrala beslut. Vi styr naturligtvis den centrala potten till de områden som är taskigt avlönade, säger han.