Hälften av LO-medlemmarna ser fram emot att gå i pension. Inte därför att jobbet är en pina, utan för att de vill få mer tid för fritidsintressen, familj och vänner.

Särskilt bland Livs medlemmar ser många fram emot att bli pensionärer: 61 procent.

Den siffran sticker ut i pensionsbolaget AMF:s undersökning, som bygger på svar från 3 100 privatanställda arbetare. Bland exempelvis Transports medlemmar svarar 48 procent att de ser fram emot pensionärslivet, bland Handels medlemmar 49 procent.

Som skäl för att de inte vill arbeta vidare efter 65 års ålder anger LO-medlemmarna framför allt att de vill ”ägna sig åt sina fritidsintressen” och ”umgås mer med familj och vänner”.

Få har tråkigt
Hälsoskäl finns också med i bilden – framför allt bland Byggnads medlemmar, där 16 procent säger nej till jobb efter 65 därför att de känner sig slitna.

Men ytterst få, en ynka procent av de privatanställda arbetarna, anger som skäl att de har ett tråkigt arbete.

-Människor är som regel friska och aktiva när de fyller 65. De har intressen som de vill ägna sig åt, eller drömmar som de vill förverkliga, kommenterar Anna Allerstrand, pensionsekonom vid AMF.

Trivs på jobbet
Totalt sett svarar 50 procent av de privatanställda LO-medlemmarna att de ser fram emot pensionärslivet, mot 55 procent av befolkningen som helhet.

Samtidigt kan 22 procent av de privatanställda arbetarna tänka sig att jobba efter 65 års ålder, mot 20 procent i befolkningen som helhet. Störst andel medlemmar som kan tänka sig att jobba vidare, 28 procent, har Transport. Lägsta andelen finns inom Byggnads, 16 procent.

Undersökningen handlar i första hand om inställningen till pensionen, men den ger alltså också en vink om att många LO-medlemmar trivs på sina jobb.

För den minoritet som kan tänka sig att arbeta efter 65 är det vanligaste skälet just att man ”tycker om att arbeta”. På andra plats kommer ”ekonomiska skäl”. Men nästan lika vanligt är att man kan tänka sig att jobba vidare av sociala skäl – gemenskapen på jobbet är viktig.