AMF överger sin policy att snabbt dela ut överskott till spararna i goda tider och snabbt ta tillbaka dem när tiderna blir sämre.

– Vi ska hitta ett annat sätt att hantera överskott i kapitalförvaltningen, säger AMF:s vd Ingrid Bonde. En översyn av vår nuvarande policy pågår. Den har visat sig svår att förklara för spararna.

Egentligen gillar Ingrid Bonde AMF:s nuvarande regel. Den innebär att spararna i AMF:s traditionella livförsäkring (där en stor del av LO:s medlemmar har sina avtalspensioner) får del av överskott i kapitalförvaltningen så snart de överstiger en viss nivå.

I gengäld tas redan tilldelade överskott tillbaka från spararna så fort AMF inte har täckning för dem. Det skedde senast i vintras, efter att börsraset 2008 hade gröpt ur AMF:s tillgångar.

Två alternativ
Men det återtaget var inte bara irriterande för spararna. Det bäddade också för vårens turbulens i AMF, då det visade sig att dåvarande vd Christer Elmehagen och vice vd Ingvar Skeberg hade flyttat sitt eget sparkapital för att undvika återtaget.

AMF har två alternativ till sin nuvarande policy.

Det ena är att vidga det spann som överskotten får ligga inom innan de delas ut respektive dras tillbaka. Så gör flera andra pensionsbolag.
Det andra är att helt slopa formella extra tilldelningar respektive återtag, och i stället justera behållningen på spararnas konton löpande. Alltså varje månad, eller ännu oftare.

Med den senare modellen blir den traditionella försäkringen väldigt lik fondsparande. Den tillämpas redan av pensionsbolaget KPA, som förvaltar de flesta kommunalares avtalspensioner. Och AMF kommer att använda den i sin försäkring för de arbetare som inte gör ett aktivt val för sina framtida inbetalningar till Avtalspension SAF-LO.

Fördelar
Återstår att se om detta också blir lösningen för den stora mängden gammalt sparande i AMF. Mikael Nyman, pensionsexpert och redaktör för nyhetsbrevet Pensionsnyheterna, pekar på flera fördelar.

– Det blir tydligare för spararna hur mycket pengar de har. Men det minskar också risken att sparare ”gör en Elmehagen”. Alltså flyttar sina pengar när de har skäl att tro att behållningen på deras senaste värdebesked inte längre motsvaras av bolagets tillgångar, och att ett återtag är nära förestående.