– Regeringens handlingsplan för arbetsmiljön får inte bli en pamflett. Den måste ha långsiktiga mål och det måste finnas resurser för arbetsmiljön.

Det säger IF Metalls Stefan Wiberg som i fredags för LO:s räkning diskuterade regeringens nationella handlingsplan för arbetsmiljö.

I våras aviserade arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin att regeringen vill skaffa sig en sådan plan. EU rekommenderar medlemsländerna att skaffa sig nationella arbetsmiljöplaner. I fredags träffade företrädare för arbetsmarknadsdepartementet fack och arbetsgivare för första gången för att diskutera en arbetsmiljöplan.

– Det kommer att bli regeringens handlingsplan och den ska läggas fram för riksdagen i maj nästa år. I det här arbetet vill vi höra vad parterna tycker, säger Stefan Hult, departementsråd och ansvarig för bland annat arbetsmiljö.

Han berättar att syftet är att forma en förnyad arbetsmiljöpolitik. Regeringen vill diskutera fyra områden: att skapa ett enkelt och ändamålsenligt regelverk, arbetsmiljöns betydelse för att få folk i arbete, arbetsmiljön som konkurrensmedel samt utbildning och forskning på området.

IF Metalls Stefan Wiberg säger att facken länge efterfrågat en sådan här plan. Han säger också att LO än så länge bara pekat på övergripande mål. Det handlar om att det måste finnas mål och resurser till arbetsmiljön. LO vill att det hela ska vara inriktat på förebyggande arbete och för facket är arbetsmiljöforskning, arbetsmiljöutbildning och Arbetsmiljöverket det viktiga.