Regeringen vill höja intagningskraven även för de yrkesförberedande programmen. Det är bra, säger LO.

I regeringens nya förslag krävs det godkänt i de tre basämnena svenska, engelska och matematik samt godkänt i fem andra ämnen för att få behörighet till gymnasiets yrkesförberedande program. Detta är en markant skärpning, eftersom det nu endast krävs godkänt i basämnena.

– Anledningen till att vi skärper kraven är att vi vill att så många som möjligt ska fullfölja sina gymnasiestudier, säger utbildningsminister Jan Björklund, och i och med detta gör han en helomvändning från i våras, då han förespråkade flexiblare regler.
 
Chefen för LO:s arbetslivsenhet, Irene Wennemo, är positiv till regeringens nya förslag:

– Det är bra att regeringen slår fast att man behöver solida grundegenskaper för att gå ett yrkesförberedande program. Det är också bättre att ge yrkesutbildning åt dem som inte når godkänt i basämnena i de nya individuella programmen, säger hon.

Dagens individuella program ska avskaffas och ersättas av fem särskilda program med olika inriktningar. Bland annat innehåller det nya förslaget två särskilda program som koncentrerar sig på att eleven antingen ska skaffa behörighet för ett yrkesinriktat program eller förbereda sig för att gå direkt ut i arbetslivet.

Filip af Malmborg

Skriv ett e-postbrev till redaktionen