Trots att medlemsantalet minskar behåller LO-facken sin ställning – när det gäller skyddsombuden. Några förbund har fått fler skyddsombud det senaste året, och en gemensam handlingsplan från ska LO stärka dem i arbetet.

– När skyddsombuden blir fler är det ett klassiskt tecken på att den fackliga aktiviteten ökar, säger Sten Gellerstedt, utredare på LO.

Men när medlemsantalet rasar finns det färre fackliga som kan ta lokala uppdrag. Inom industrin och andra branscher som drabbats hårt av varsel har dessutom många förtroendevalda förlorat sina jobb.

Trots det har antalet skyddsombud inte minskat under krisen. I några förbund har de till och med blivit fler.

– Skyddsombuden har ökat ganska markant. Det betyder jätte­mycket för arbetsmiljön att fler arbetsplatser har någon som har koll, säger Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöansvarig på Fastighetsanställdas förbundskontor.

19 procents ökning
Den 1 januari förra året hade förbundet 731 lokala skyddsombud. I dag är siffran uppe på 867, vilket innebär en ökning med 19 procent.

Anledningen tror han är att förbundet satsat på medlemsvärvning och facklig närvaro på arbetsplatserna. Även om medlemstalet fortsatt att sjunka har det fackliga intresset ökat.

– Skyddsombud är ett av de första förtroendeuppdrag som nya tar på sig, så det är en positiv signal, säger Torbjörn Jonsson.

Även Handels har fått fler skyddsombud, men ökningen är betydligt mindre. Förbundet har i dag 3 769 lokala skyddsombud, vilket är runt 100 fler än vid förra årsskiftet.

– Det är en kombination av att ett par stora kedjeföretag blivit mer intresserade och tagit initiativ till skyddsombudsutbildningar, och att vi lyft frågan om hot och våld som arbetsmiljöproblem, säger Martine Syrjänen Stålberg, arbetsmiljöombudsman på Handels.

Hon lägger till att många tagit på sig uppdraget när de regionala skyddsombuden besökt arbetsplatser utan ombud. Intresset för arbetsmiljöfrågor har ökat i och med att riskerna med kassarbete hamnat i fokus.

 

Glädjande
Att skyddsombuden ökar i några, och ligger på en stabil nivå i de övriga förbund LO-Tidningen talat med, är extra glädjande just nu enligt LO-utredaren Sten Gellerstedt.

Många förbund fruktade att skyddsombuden skulle bli färre efter en uppmärksammad tingsrättsdom i juni. Ett skyddsombud i Umeå som åtalats för en arbetsplatsolycka på ett bygge friades – men domstolen slog fast att skyddsombud kan ha ett straffrättsligt ansvar.

– Vi anser att domen är helt fel, men än har vi inte sett några direkta konsekvenser av den, i alla fall inte i form av att skyddsombuden blivit rädda och hoppar av, säger Sten Gellerstedt.

Ingen rädsla
Inom Byggnads har trenden snarare varit den motsatta:

– Vi har inte märkt någon rädsla, snarare har det blivit mer ”nu jävlar ska vi visa att de inte kan sätta sig på oss”, säger ombudsmannen Jörgen Eriksson.

För att stärka skyddsombuden i deras roll efter domen har LO-förbunden enats om en gemensam handlingsplan.

– Det handlar om att klarlägga rättsläget efter domen och att stärka skyddsombuden på flera sätt, bland annat med kunskap och utbildning, säger Sten Gellerstedt.