”Försäkringar är en djungel men det är jättekul,” säger Ethel Åkerlund Abrahamsson, försäkringsrådgivare på Transport i Västerås och ler. Här besöker hon Jan Pettersson och Benny Gustavsson på Vestmanna Last AB.
 

 

– Att medlemmar får sina försäkringspengar är nästan den största belöningen för mitt jobb, säger Ethel Åkerlund Abrahamsson, aktiv försäkringsrådgivare på Transport i Västerås.

Över hela landet arbetar tusentals av LO:s försäkringsrådgivare för att sprida information om de försäkringar som anställda omfattas av genom kollektivavtal och sitt medlemskap i facket.

Uppgiften är svår, många LO-anslutna har dålig kunskap om vilka försäkringar som finns – och när livet flyter på utan sjukdom eller olycka är det lätt att glömma frågor om försäkring och skydd.

 

Lättglömda
Därmed är det lätt att de också glöms bort när det väl händer någonting, anser Ethel Åkerlund Abrahamsson på Transports avdelning 19.

– Det är därför det är så viktigt att vi verkligen når ut med vår information, för även om någon inte har rätt till några försäkringspengar just nu så kan det komma senare.

Under första halvåret i år genomförde hon 224 medlemskvartar. En medlemskvart är den pratstund om fackliga försäkringar som varje anställd inom LO-yrken har rätt till.

– Men en kvart räcker aldrig. En halvtimme vore mer rätt, säger Ethel.

Jobbet ger en hel del resande runt på olika arbetsplatser, men det kan också hända att hon träffar medlemmarna i deras hem, på avdelningens kontor eller – vilket också har hänt – hemma hos sig själv.

Tydligt mönster
Ethel Åkerlund Abrahamsson är nu inne på fjärde året av försäkringsrådgivning och ser ett tydligt mönster: De allra flesta fall gäller medlemmar som blivit sjuka, utslitna eller råkat ut för olyckor.

Det blir då avtalsförsäkringen AGS som fyller upp sjukpenningen efter de första 14 dagarna, och det är ofta många sjukskrivningsperioder, rehabiliteringar och sjukintyg att ta sig an.

För en tid sedan lyckades hon få ut 85 000 tusen kronor åt en kvinna som efter sjukperioden gått ut i arbetslöshet. 45 000 kom från den avtalade AGS-försäkringen, övriga 40 000 från den grupplivförsäkring som kvinnan tecknat genom sin fackklubb.

– Hon ringde när jag var i affären och var så glad. Hon verkligen strålade, men det är ju inga ”extrapengar” eller konstiga ersättningar som kommer, det är ju bara de pengar som medlemmarna har rätt till från de försäkringar som de själva betalat.

Glasklar redovisning
I prydligt uppställda rapporter och i en glasklar redovisning bokför Ethel alla sina möten och resultatet av dem:

”AGS 21 dagar, AGS 360 dagar, AGS 41 dagar, en gruppliv, två premiebefrielser, en fortsättningsförsäkring AGL…”

Sjukförsäkringen AGS är en mycket bra avtalsförsäkring, anser hon, men den står inför utmaningar när den lagstadgade sjukförsäkringen nu försämrats.

– Regeringens nya regler är fruktansvärda, helt fruktansvärda, när folk så lätt blir nekade sjukpenning. Och när de inte får sjukpenning får de ju inte den avtalade AGS-ersättningen heller, eftersom den ska vara ett komplement till det man har rätt till enligt lag.

Men vid sidan om sjukförsäkringen är det just nu mycket tal om omvalet till Avtalspension  SAF-LO, ändå har väldigt få kunskap om att de faktiskt förväntas göra ett omval före nyår.

– I morse hade jag en träff med 30 hamnarbetare. Ingen visste att de skulle välja avtalspension igen.

– Men jag har fått in över hundra omvalsblanketter under sommaren! Så det går i alla fall framåt.

Systematiskt arbete
Under hösten har avdelning 19 inlett ett systematiskt arbete för att nå alla medlemmar och erbjuda dem en medlemskvart om försäkringar. Tidningsbuden är klara, likaså de yrkesgrupper som går under samlingsnamnet Bensin & gummi.

Ethel Åkerlund Abrahamsson börjar med att skicka brev om informationskvarten till alla medlemmar. Därefter ringer hon. Får hon inte kontakt efter fyra telefonförsök skickar hon en påminnelse med brev.

– Alla nya medlemmar ringer vi upp direkt, och bland dem vill minst 95 procent ha en medlemskvart.

Och, berättar hon nöjt: två tredjedelar av de nya medlemmar som hon träffar tecknar också den nya sjuk- och efterlevandeförsäkringen.