Sjukvård som betalas med privat försäkring har gått från att vara en vd-förmån till att omfatta även LO-medlemmar.

År 2000 hade 103 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring.

2007 hade antalet ökat till 359 000, enligt statistik från Försäkringsförbundet.

– I dag är det i alla fall över 400 000, säger Thomas Abrahamsson, affärschef för avdelningen Hälsa vid Länsförsäkringar, som är störst på vårdförsäkringar.

– Ökningen är 20 procent om året. Sjukvårdsförsäkringar är den enda del av försäkringsmarknaden i Sverige som växer. Därför är alla större försäkringsbolag med och konkurrerar.

Snål bemanning
De flesta vårdförsäkringar betalas av arbetsgivarna. Drivkraften, som Thomas Abrahamsson ser det, är att företagen är så snålt bemannade att de får problem om en anställd är borta länge.

En undersökning från Svenskt Näringsliv visar att försäkringar som ger snabb tillgång till vård minskar företagens sjukskrivningar med 20 procent.

Köerna i den offentliga vården är försäkringsbolagens främsta försäljningsargument. Men därtill speglar vårdförsäkringarna nya livsstilsmönster, tror Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker vid Folksam.

– I framtiden konsumerar människor välfärd precis som andra tjänster. Att välja en viss klinik eller ett visst sjukhus är en livsstilsmarkör, hävdar Håkan Svärdman, som nämner det privatfinansierade barnsjukhuset Martina på Östermalm i Stockholm som exempel.

Tidigt ute
Om sjukvårdsförsäkringarna förr bara omfattade företagsledningen blir det allt vanligare att hela personalen försäkras. Sunne kommun var tidigt ute.

– Alla har varit jättenöjda, säger Yvonne Larsson vid personalavdelningen. Tyvärr gör krisen att vi inte har råd längre. I höst får de som vill ha kvar försäkringen betala själva, mellan 300 och 800 kronor i månaden beroende på ålder.

IF Metalls avdelning vid LKAB i Norrbotten, Gruvtolvan, har kommit överens med företaget om att teckna sjukvårdsförsäkring för samtliga anställda. Facket förhandlar nu om finansieringen. Företaget ska stå för huvuddelen av kostnaden, de anställda en mindre del.

– Det är tragiskt att man måste teckna en vårdförsäkring, säger Gruvtolvans ordförande Harry Rantakyrö.

– Men medlemmarna vill ha den. Vi har medlemmar som fått vänta i månader på hjärt- och kärloperationer.

 

 

FAKTA / Närmare hälften av tjänstemännen har det
Antalet privata sjukförsäkringar har också exploderat. De ger extra ersättning åt den som är långvarigt sjuk.
Den största ökningen har skett bland tjänstemännen. På ett år har andelen TCO-medlemmar med privat en sjukförsäkring ökat från 35 till 47 procent.
Andelen TCO:are med privat sjukvårdsförsäkring har ökat från 10 till 17 procent under samma tid, mellan 2008 och 2009. De försäkringarna ger förtur till privat vård.
Källa: Folksams undersökning Välfärdstendens 2009