Avanzas agerande är fräckt och anmärkningsvärt. Företaget kryper undan sitt ansvar och försöker hitta en enkel utväg.

Kritiken kommer från Johanna Hektor, förhandlingschef hos fackföreningen Finansförbundet. Hon upprörs över att företaget Avanza bara är berett att skaffa kollektivavtal för en liten del av sina anställda.

– Vi har medlemmar hos Avanza och vi kommer nu att ta kontakt med företaget för att diskutera kollektivavtal, säger hon.

Bakgrunden är att Svenskt Näringsliv och LO har slutit avtal med tio pensionsförvaltare som ska ta hand om pensionspengarna som regleras av uppgörelsen Avtalspension SAF-LO. Under hösten ska alla privatanställda LO-medlemmar göra ett nytt val av pensionsförvaltare bland de tio valbara bank- och försäkringsbolagen.

Miljarder på spel
Varje år ska pensionspengar till ett värde av 11 miljarder kronor placeras.

Bland de möjliga förvaltarna är det bara Avanza som saknar kollektivavtal. Facket för försäkring och finans (FTF) kritiserade LO för att Avanza får möjlighet att ta hand om medlemmarnas avtalsreglerade pensionspengar. Genom sitt agerande legitimerar LO avtalslösa företag, tyckte FTF.

Kritiken fick LO att omedelbart reagera. Avtalssekreteraren Per Bardh tog bland annat kontakt med Avanza, som svarade att företaget är öppet för att diskutera kollektivavtal.

13 av 190
I onsdags beslutade Avanzas koncernledning att dotterbolaget Avanza Pension ska söka medlemskap i Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation – och på så vis omfattas av kollektivavtal.

Det som upprör Finansförbundets Johanna Hektor är att Avanza på det sättet bara vill ordna kollektivavtal för 13 av koncernens 190 anställda. Hon tycker helt enkelt att det är ett trick för att komma ifrån invändningarna att Avanza saknar avtal.

Två fackföreningar är aktuella för dem som jobbar på Avanza – FTF och Finansförbundet. De två facken har diskuterat vem som bör sluta avtalet. Den gemensamma slutsatsen är att det ska vara Finansförbundet, eftersom moderbolaget Avanza Bank är just en bank.