Fotografering kallas ”ögonblickets konst”.

Det gäller att trycka av just när förutsättningarna är de rätta: kompositionen, ljuset, de deltagandes sinnesnärvaro. För strax därefter är allting försent. Man har kört förbi…

En mästerfotograf jag såg på tv förklarade ingående att han knäpper ”innan han själv vet om det”. Men då måste man nog vara bra driven.

Men ett ögonblick kan också vara definierat av klockan och almanackan. Och det var vad Arbetets museum och tidskriften Du & Jobbet tog fasta på när de inbjöd till fototävling utifrån det magiska datumet 090909, helst så nära klockslaget 09:09 som möjligt. Temat var helt enkelt – på jobbet.

Det kom in 325 bidrag, en succé.

Och att döma av de 18 bilder som gick till final också ett nationellt tvärsnitt genom den högintressanta fråga som tyvärr oftast kommer bort: ”Hur ser det ut när det egentligen inte händer någonting särskilt alls?”

Vid de stora stunderna plockas kameran fram och alla dessa bilder liknar varandra på ett kusligt sätt. Fast det man egentligen hade velat ha kvar i efterskott är de många små stunderna: rutinmomenten där fingrarna går som av sig själva; fikastunderna där käften går som smord; vardagen.

Röstningen på de 18 finalist­erna avslutades häromdagen.

 

Läs mer: Alla pristagarna på DU & Jobbets webbplats.

 

Arne Hurtigs bild av stenarbetarnas lagarbete medan klockan slår nio fick första pris.