LO:s avtalssekreterare Per Bardh utesluter inte att det blir konflikt under nästa års avtalsrörelse. Strejk eller blockad kan bryta ut – om arbetsgivarna står fast vid att det inte finns utrymme för några lönepåslag i de centrala avtalen.

– Konflikt är inget vi önskar, men vi kan tvingas till det, säger han.

Sekos ordförande Janne Rudén uttryckte en liknande uppfattning i förra veckan. Per Bardh säger att facken samtidigt måste vara medvetna om att Svenskt Näringsliv kanske vill ha en konflikt för att kunna peka på att fackföreningsrörelsen agerar oansvarigt.

Det förklarade Per Bardh i dag i samband med en presslunch där LO presenterade sin inriktning inför avtalsrörelsen. Än är inga konkreta krav spikade.

Fyra troliga krav
Men som LO-Tidningen tidigare berättat resonerar facken om att ställa gemensamma krav inom fyra områden:

• Rätt till heltid.
• Begränsning av visstidsanställningarna.
• Jämställda löner.
• Och att motverka att bemanningsföretag används för att urholka anställningsskyddet och andra villkor.

LO-förbunden diskuterar dessutom att backa upp varandra för att se till att inget förbund tvingas till försämringar av kollektivavtalet. Per Bardh konstaterar att IF Metalls krisavtal har satt press på andra fackförbund – och att ett mål är att inga fler liknande avtal inte ska ingås.

Byte av ledartröja?
LO:s hållning är att det förbund som är mest lämpat ska gå först och sätta märke för hela arbetsmarknaden. För Per Bardh innebär det att vilket som helst av LO:s medlemsförbund kan sluta avtalet som blir norm för alla andra – förutsatt att detta avtal tar hänsyn till vad den internationellt konkurrensutsatta sektorn tål.

Det här är uppenbarligen inte samma uppfattning som IF Metalls ordförande Stefan Löfven har. Han har tidigare sagt till LO-Tidningen att det är något industrifackförbund som ska skapa märket i den kommande avtalsrörelsen.

Arbetsgivarna sams
Under våren enade sig Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer om ett arbetssätt som ska stärka arbetsgivarnas samordning i avtalsrörelsen. Bakgrunden är att arbetsgivarnas interna samarbete fungerade mycket dåligt i förra avtalsrörelsen sedan Svensk Handel skrivit under en uppgörelse med fackförbundet Handels som gav betydligt högre procentuella löneökningar än den norm som skapats av några industriavtal.

För att hålla samman leden har nu arbetsgivarna bestämt att om något arbetsgivarförbund vill gå med på löneökningar eller andra kostnadsökningar som är större än märket ska detta först diskuteras i Svenskt Näringslivs ledande organ.

Samma sak ska gälla om någon arbetsgivarorganisation funderar på att skriva på avtal som betyder förändringar av maktförhållandena.

Inte orolig
Per Bardh tror inte att detta får någon avgörande betydelse i de kommande förhandlingarna. Han säger att det bara handlar om att arbetsgivarna upplevs som starkare

I praktiken har ingen förändring skett, eftersom arbetsgivarna samtidigt slagit fast att det är möjligt att gå med på större procentuella påslag i branscher där löneläget är lågt, enligt LO:s avtalssekreterare.