Att fler av Fastighets arbetsställen fått skyddsombud är något som gläder Annica Collstam, ordförande och regionalt skyddsombud för Stockholms­avdelningen. ”Vi har jobbat hårt och det har gett resultat, men det behövs fortfarande fler” konstaterar hon.
 

Fastighets har fått många nya skyddsombud det senaste året, men fler behövs.

– De flesta arbetsplatserna hos oss är fortfarande utan, säger Annica Collstam, regionalt skyddsombud för Fastighets Stockholmsavdelning.

Hon beräknar att det trots ökningen bara är en tredjedel av avdelningens arbetsplatser som har skyddsombud.

Bearbetar arbetsgivarna

Ökningen tror hon beror på de regionala skyddsombudens arbete med att värva lokala skyddsombud när de är ute på företag. Trots att många anställda är arga på sin dåliga arbetsmiljö kan det vara svårt att få dem att ta steget och engagera sig.

– Många är rädda att arbetsgivaren inte ska gilla det, och de tycker det är svårt att ta på sig ansvaret, säger Annica Collstam.

Därför måste de regionala skyddsombuden först bearbeta arbetsgivarna. Sedan ser de till att personalen väljer ett skyddsombud och att ombudet får utbildning.

Resultat

Sedan tar de kontakt igen.

– Vi åker ut pratar och går kanske den första skyddsronden tillsammans. Vi håller de nya i handen den första tiden, så att de blir trygga i sin roll.

Arbetet ger resultat. De flesta företag som de regionala skyddsombuden besöker får egna skyddsombud, men det tar också tid.

– När vi är ute lyckas vi bra, men vi har inte en chans att hinna till alla. Vi skulle behöva betydligt mer resurser, säger Annica Coll­stam.
Johanna Wreder