Regeringen har i dag, torsdag, utsett utredning som ska komma med förslag på hur EU:s bemanningsföretagsdirektiv ska införas.

Birgitta Nyström, professor i arbetsrätt vid Lunds universitet, blir den som ska utreda vilka förändringar som krävs för att Sverige ska införa EU:s bemanningsföretagsdirektiv.

– Jag är övertygad om att utredaren kommer att hitta en lösning som så lite som möjligt påverkar de kollektivavtal som finns, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin i ett pressmeddelande.

Bemanningsföretagen välkomnar utredningen
Direktivet beslutades i december 2008 och handlar om villkoren för bemanningsföretagen inom EU. Bland annat säger direktivet att det inom EU-länderna inte får finnas omotiverade hinder att använda sig av bemanningsföretag. Det säger också att samma villkor ska gälla inhyrd personal som för anställda, den så kallade likabehandlingsprincipen.

Då regeringen presenterade utredningen i dag välkomnades den av Bemanningsföretagen som uppgav att de såg fram emot att bland annat diskutera hur hindren för deras företag ska tas bort.

Bemanningsföretagen är kritiska mot EU:s likabehandlingsprincip.

– Både arbetsgivare och arbetstagare blir ett bihang till vad andra parter på arbetsmarknaden tidigare kommit fram till, säger Henrik Bäckström på arbetsgivarorganisationen.

Enskilda bedömningar
Redan i dag finns en uppgörelse, bemanningsavtalet, där uthyrda får i genomsnitt den lön som de anställda på företaget de hyrs ut till har.

Skillnaden mellan EU:s likabehandlingsprincip är att fack och arbetsgivare måste göra enskilda och personliga bedömningar om vilka löner och villkor som är att betrakta som likvärdiga.

Utredningen ska vara färdig den 29 oktober nästa år och direktivet ska vara genomfört senast den 5 december 2011.