Det blir inga löneökningar för 2010 i företag som skjutit upp årets ökningar. Teknikföretagen anser att de redan förbrukat löneutrymmet.
– Enligt Konjunkturinstitutets prognoser är det den uppenbara slutsatsen, säger Anders Weihe, Teknikföretagens förhandlingschef.

En stor del av de industrianställda kan bli helt utan löneökningar i avtalsrörelsen 2010. Teknikarbetsgivarna presenterade i dag sin syn på den kommande avtalsrörelsen, och utgick från Konjunkturinstitutets prognos att utrymmet för löneökningar nästa år är mellan 1 och 2,5 procent.

I många av de lokala krisavtal som tecknats sköts årets centrala löneökningar på 2,8 procent upp till nästa år. De anställda kan därför inte räkna med att få ut något mer, enligt arbetsgivarna.

– Läggs det ut har vi redan passerat intervallet för vad som anses vara hållbart, säger Anders Weihe, förhandlingschef för Teknikarbetsgivarna.

Bara lokala påslag?
Inte heller de övriga industriarbetarna kan vara säkra på löneökningar. Några centrala siffror ska inte finnas i avtalen för nästa år, och inte heller några individgarantier, anser arbetsgivarna. Många företag går fortfarande så dåligt att de inte kan höja lönerna alls, medan andra kan ge lite mer. Lönebildningen måste därför ske lokalt.

Men Teknikföretagen anser ändå att centrala löneökningar kan bli aktuella för 2011 och 2012, om det blir ett treårigt avtal.

Arbetsgivarna vill helst ha ett treårigt avtal, men betonar att det måste vara mer flexibelt än i dag eftersom tiderna är osäkra. Den nuvarande krisöverenskommelsen som öppnar för lokala avtal om kortare arbetstid och därmed lägre utgående lön upphör i vår. Om möjligheten till lokala avtal på området då försvinner, kommer en stor varselvåg, enligt arbetsgivarna.

Lokala ändringar
Men de vill inte se en förlängning av krisuppgörelsen. I stället kräver de, liksom vid tidigare avtalsrörelser, att hela kollektivavtalet blir dispositivt, det vill säga att parterna lokalt kan komma överens om andra regler och löner än dem som anges i det centrala avtalet.

– I ett sådant flexibelt avtal behövs inga krisöverenskommelser, säger Anders Weihe.

Inga låglönesatsningar
Han säger att krisen har gjort att behovet av flexibilitet har ökat, därför kan arbetsgivarna inte gå med på fackets krav om att reglera användningen av bemanningsföretag i avtalen.

– Där ser vi inget utrymme alls att komma överens med facket, säger Anders Weihe.

Han tillägger att arbetsgivarna inte heller kan acceptera några låglönesatsningar. Det bli också svårt med fackens krav på att lösa frågorna om kompetensutveckling och omställning i kollektivavtalen, liksom med arbetsgivarnas krav på ändrade turordningsregler vid uppsägning

– Där gick vi bet i huvudavtalsförhandlingarna och jag tror inte att det förutsättningar att lösa det på förbundsavtalsnivå, säger Anders Weihe.