Arbetsgivarna tjänar på fackens samordning av sina avtalskrav. Det skulle bli större tryck och kraft om vart och ett av LO-förbunden drev sin egen avtalslinje, anser Transports ordförande Lars Lindgren som ifrågasätter LO:s samordning i avtalsrörelsen.

– Arbetsgivarna är bortskämda med att vi förenklar avtalsrörelsen åt dem. När det första avtalet är tecknat så styr det de andra avtalen. Förhandlingarna blir låsta och det blir aldrig någon riktig lönerörelse, säger han.

Mest av allt vill Lars Lindgren prova en tanke. Transports ordförande kommer att agera för och argumentera för LO-samordningen. Han säger att tiden inte riktigt är mogen för att släppa lös LO-förbunden i egna avtalsstrider och utan samordning. Transportbasen tror dock att ur sådan kalabalik och kaos växer facklig styrka.

Långtgående krav

Lars Lindgren anser att problemet idag är att yrkesgrupper som behöver stora lönepåslag för att komma ifatt de välbetalda LO-grupperna aldrig får chansen, eftersom de styrs av märket i en samordnad avtalsrörelse där ett av de först slutna avtalen får fungera som norm och märke för alla andra avtal.

– Vi vill se att facken blir mer progressiva. Vi har varit för veka. Vi behöver ställa mer långtgående krav och ta upp maktfrågor.

Lars Lindgren säger att facken många gånger bara låter arbetsgivarna ta mer makt och låter bli att förhandla om förändringar. Dessutom pekar han på att facken behöver makt över arbetstidens förläggning och att både skyddsombud och bolagsstyrelserepresentanter ska ha utbildning.

Särställning
Bland LO-förbunden har Transport en särställning. Nästa år ska huvuddelen av LO-förbundens avtal förhandlas. Transports avtal löper dock ut ett år senare.

Även om Lars Lindgren är förhållandevis ny som ordförande för Transport så är hans syn på den fackliga samordningen inte alldeles färsk. Transport har länge ifrågasatt samordningens värde samtidigt som förbundet låtit sina avtal löpa under andra tidsintervaller än de andra facken. Dessutom har Transport hela tiden i praktiken ställt upp på samordningen.