Målen för regionala skyddsombud är för otydliga. Ekonomistyrningsverket (ESV) vill att regeringen ökar kontrollen av skyddsombudens verksamhet.

 

ESV har på uppdrag av regeringen sett över det statliga stödet till regionala skyddsombud. I år rör det sig om 100 miljoner som Arbetsmiljöverket delar ut till LO, TCO och Saco som sedan fördelar dem vidare till förbunden som också skjuter till egna pengar. Staten har dock dålig kontroll på vad statsbidraget används till, enligt ESV.

 

I en rapport till regeringen föreslår verket att staten ska sätta upp mål för de regionala skyddsombuden, för att få bättre kontroll. Det kan antingen handla om prioriterade områden för skyddsombudens arbete, eller om konkreta resultatmål.

 

ESV föreslår också att Arbetsmiljöverket ska följa upp och redovisa de regionala skyddsombudens arbete och att även varje fackförbund ska redovisa vad pengarna använts till. En större utvärdering av hela verksamheten föreslås också.

 

Förståelse
På LO har man förståelse över att regeringen vill ha en bättre uppföljning av statsbidragen. ESV har skrivit sin rapport i nära samarbete med facken, men Christina Järnstedt, som ansvara för de regionala skyddsombuden ser ändå vissa problem med rapportens slutsatser.

 

– Vi har alltid velat följa upp och redovisa verksamheten, men regeringen har inte velat lyssna, säger hon.

 

Fram till 2006 planerade de fackliga organisationerna verksamheten för de regionala skyddsombuden i samarbete med Arbetsmiljöverket, och det skulle LO gärna göra igen.

 

Svårmätt
En utvärdering välkomnas också, så länge pengarna inte tas från anslagen till skyddsombudens eller Arbetsmiljöverkets verksamhet, och så länge facket får vara delaktigt.

 

– Utvärderingar är bra, men det svåra är att få mätbara mål för hur effektiv verksamheten är. Vi vet att den gör stor nytta, men det kan vara svårt att i visa i form av minskade sjukskrivningar och olyckor, eftersom det är så mycket annat som påverkar det också.

 

Christina Järnstedt anser inte heller att regeringen ska detaljstyra vad skyddsombuden ska ägna sig åt. Skyddsombudens uppdrag regleras redan av Arbetsmiljölagen.

 

– Regionalt skyddsombud är ett fackligt uppdrag, ingen inspektörsroll för staten. Det är viktigt att regeringen inte blandar ihop verksamheten med den som Arbetsmiljöverket ska utföra. Man kan inte dra ner pengarna från deras tillsyn och tro att regionala skyddsombud ska ta över, säger hon.

 

Fakta: Regionala Skyddsombud

 

Regionalt skyddsombud är ett fackligt uppdrag som utses inom de olika förbunden. Skyddsombudens uppgift är att övervaka så att arbetsmiljölagen följs på arbetsställen där det inte finns lokala skyddsombud, och att stötta de lokala skyddsombuden. Verksamheten finansieras dels av statsbidrag, och dels av förbunden själva. År 2005 fanns det 2.100 regionala skyddsombud och de genomförde 61.000 arbetsplatsbesök.