Förr i tiden var statsråden förbjudna att läcka ut nyheter i statsbudgeten innan riksdagen fått budgeten på sitt bord. Det handlade om respekt för de folkvalda. För att meningsfullt kunna kommentera budgeten måste de ju ha sett den i sin helhet.

 

Dagens moderatledda regering har vänt upp och ned på denna ordning. De portionerar ut bitar av budgeten med hjälp av DN-debatt som lydigt publicerar regeringens Kim Il Sung-liknande proklamationer.

Propagandamässigt hoppas regeringen kunna ge intryck av dådkraft. Frågan är om inte effekten blir den motsatta. Var och en märker ju att regeringen ger de mest obetydliga förslag en oproportionelig vikt.

Förra veckan lovade regeringen att förstärka pensionärernas ekonomi. Men när det kom till kritan visade det sig vara en lögn.

Bromsen slår till
Fakta är att nästa år kommer så gott som alla pensionärer att få sänkt pension med flera hundralappar i månaden när bromsen i pensionssystemet slår till. Fakta är att regeringen tvingat på pensionärerna en straffskatt som gör att de betalar högre skatt än alla andra.

Enda nyheten i budgeten var att de pensionärer som bara har garantipension ska få lite extra pengar. Enligt Swedbanks beräkningar kommer garantipensionärerna efter skatt får mellan 30-40 kronor mer i månaden.

Att kalla detta för en satsning är ett direkt hån mot landets pensionärer.
Från och med årsskiftet ska enligt regeringens planer 50.000 långtidssjuka gå miste om sin sjukförsäkring.

"Öppna dörrar"
Inte därför att de alla väntas mirakulöst tillfriskna vid nyår utan därför, som socialförsäkringsminister Husmark Pehrsson uttrycker det, regeringen ”vill öppna dörrar tillbaka för dem som stängts ute.”

Smaka på den formuleringen. Vad som händer är att flertalet av de sjuka sänds till arbetsförmedlingen som konstaterar att de inte klarar av att jobba och sedan skickar dem vidare till socialen.

Ett lika stort antal personer ska enligt regeringens planer kastas ut från a-kassan.

Vilseledande
Regeringen påstår att den för en skattepolitik som gynnar låg- och medelinkomsttagare. Sant är att alla löntagare fått en något sänkt skatt genom jobbskatteavdraget.

Men att bara titta på jobbskatteavdraget är vilseledande. Vinsten av detta äts för de allra flesta löntagare upp av höjd a-kasseavgift, höjda kommunala taxor och avgifter.

Inte nog med det. Skattesänkningarna har fördelats högst orättvist. Den fjärdedel av befolkningen som tjänar mest har tillgodogjort sig 50 procent av de totala skattesänkningarna. Den fjärdedel av befolkningen som tjänar sämst har fått nöja sig med sex procent.

Regeringens skuld
Genom att droppa bitar ur den budget som ännu ingen fått se hoppas regeringen kunna dölja att den saknar idéer om hur vi ska övervinna den ekonomiska krisen. Statens budgetunderskott växer nu lavinartat genom alla pengar som slösats bort på ogenomtänkta skattesänkningar.

Nästan ingenting har satsats på att hålla uppe produktionen. Kommunerna säger upp folk i vården och skolan. Bostadsbyggandet har avstannat. Anslag till komvux och arbetsmarknadsutbildningar har skurits ned.

Regeringen försvarar sig med att den globala ekonomiska krisen inte är deras fel. Nej, det är den inte. Men regeringen har fört och för en politik som förvärrat krisen. Att allt fler far illa i Sverige är regeringens skuld.