54.000 långvarigt sjuka åker ut ur sjukförsäkringen nästa år. För att de ska ha något att leva av får de snabbkvalificera sig för aktivitetsstöd: Tre månaders medlemskap i a-kassan ska räcka, mot normala tolv.

Därmed börjar regeringens planer för dem som utförsäkras på grund av de nya reglerna i sjukförsäkringen att klarna.

De 54.000 är långtidssjuka för vilka dagarna med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning helt enkelt tar slut. Sedan 1 juli 2008 finns ju en gräns för hur länge man kan få sjukpenning, 360 dagar. Och så kallad tidsbegränsad sjukersättning ska steg för steg avskaffas, för att helt försvinna 2012.

Regeringen vill att den här gruppen ska gå till arbetsförmedlingen. Bara i ”ett fåtal fall” – personer som vårdas inneliggande på sjukhus eller får omfattande vård i hemmet – kan förlängd sjukpenning utöver de normala tidsgränserna komma ifråga.

Individuell handlingsplan
Hos arbetsförmedlingen ska de före detta sjukskrivna få ”introduktion”, ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program som sjösätts vid nyår.

Innehållet i programmet beskrivs bara översiktligt i budgetpropositionen. Individens behov ska kartläggas och en individuell handlingsplan tas fram. Detta får ta högst tre månader.

Sedan hänvisas de före detta sjukskrivna till arbetsförmedlingens vanliga arsenal av insatser. Hit hör även jobb- och utvecklingsgarantin, som egentligen är en åtgärd för långtidsarbetslösa som har förbrukat sina 300 dagar med ersättning från a-kassan. Regeringen kommer att ändra reglerna, så att de som genomgått introduktionen kan gå vidare direkt till jobb- och utvecklingsgarantin.

Kvalificerad efter tre månader
Regeringens tanke är att de utförsäkrade från sjukförsäkringen som deltar i introduktionen och andra arbetsmarknadspolitiska program ska ha aktivitetsstöd. Den motsvarar 65 procent av den tidigare inkomsten. Därmed faller de långtidssjuka ner till samma ersättningsnivå som långtidsarbetslösa.

Men för att få inkomstrelaterat aktivitetsstöd måste man ha varit med i a-kassan i tolv månader. Och många av de långvarigt sjuka har inte varit med i a-kassan på åratal. För att så många som möjligt ska få inkomstrelaterat aktivitetsstöd (och inte bara ett litet grundbelopp) ska de som lämnade a-kassan 1 januari 2007 – 30 september 2009, och som blir medlemmar på nytt under perioden 1 oktober 20090 – 31 december 2010 anses ha kvalificerat sig redan efter tre månader.

För att fler långtidssjuka ska kunna få ersättning från a-kassan förlängs också den tid som är överhoppningsbar på grund av sjukdom till högst tio år när arbetsvillkoret för a-kassa räknas fram. Den här lättnaden gäller dock bara tillfälligt, från 1 januari 2010 till och med 31 januari 2013.