Regeringen avsätter 10 miljarder kronor i tillfälligt krisstöd åt kommuner och landsting. Men i realiteten blir tillskottet bara 8 miljarder.

I budgeten avsätts 7 miljarder kronor till kommunerna och 3 miljarder till landstingen. Av dessa tio miljarder ska 6 miljarder betalas ut redan under 2009 och resten under 2010.

Men samtidigt förutsätter regeringen att kommuner och landsting sparar in motsvarande 20 procent av de tilldelade pengarna. Efter detta sparkrav blir det alltså bara 8 miljarder kvar i direkt stöd till kommunernas verksamhet.

Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), välkomnar pengarna men säger samtidigt att kommuner och landsting för sin planering så tidigt som möjligt måste få besked om hur stort statens stöd blir för 2011.

Enligt fackförbundet Kommunal har regeringens oklarhet om kommunernas över huvud taget skulle få några pengar påskyndat neddragningarna i offentlig sektor och gjort dem större än nödvändigt.

Kommunal efterlyser också en högre a-kassa för dem som blir arbetslösa. Enligt budgeten kommer antalet anställda i offentlig sektor att ha minskat med 60.000 mellan 2006 och 2010.