6F ifrågasätter att industrin ska gå först i avtalsrörelsen och styra lönepåslagen för andra. I stället vill den nya fackliga konstellationen fråga sig vem som är bäst lämpad att bana väg för lönehöjningarna.

– Det är inget självändamål att någon med ett särskilt namn ska gå först och sätta märket. Industrin är kanske inte bäst lämpad att skapa lönenormen, sa Hans Öhlund, ordförande för Fastighets, under en diskussion i dag, torsdag, på Sekos kongress.

Alla sex ordföranden i nystartade 6F hade samlats för att berätta om och diskutera det nya samarbetet. Liksom Hans Öhlund pekade de andra fem på möjligheten att något annat LO-förbund än industrifacken sätter märket i den kommande avtalsrörelsen.

Nytta
Men 6F är inte i första hand ett avtalssamarbete – utan samarbetet handlar om att dra nytta av varandra och hjälpas åt på alla områden. Det enda konkreta som finns än så länge är en gemensam ombudsmannautbildning.

Även om samarbetet är bredare än avtalsfrågorna så var de sex angelägna om att komma igång och gemensamt kunna agera i avtalsrörelsen. 6F kommer dock inte att skapa någon egen avtalsplattform utan tänker driva LO:s plattform.

LO har ännu inte slagit fast vilka de gemensamma kraven är. Ordförandena i 6F spaltar dock upp sina viktiga avtalsfrågor:

Lönebildningen ska ske centralt, lönerna ska skyddas, ingångslönerna höjas, anställningsskyddet ska inte få försvagas av bemanningsföretag. De vill bland de viktiga frågorna också få med starka rikstäckande avtal, rätt till heltid samt fler fasta anställningar och färre visstidsanställningar.

Andra frågor
För deltagarna i 6F handlar det inte om att försvaga LO utan de hoppas på att stärka den fackliga centralorganisationen. En del av verksamheten kan komma att bli att ta sig an frågor som LO inte längre arbetar med, exempelvis bostadspolitik och transportfrågor.

Även om de sex inte kommer att driva egna avtalskrav så hoppas de på att kunna hjälpas åt på ett nytt sätt. De ska till exempel kunna backa upp Byggnads i försvaret av ackordslönerna. De sex kan även tänka sig att samordna förhandlingar så att exempelvis både Byggnads och Seko tillsammans tar sig an arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier.

– Sådant gillar inte arbetsgivarna, sa Janne Rudén, ordförande för Seko.

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin tycker att det är bra om förbund med minskande resurser kan hitta samarbetsformer och arbeta med frågor på förbundsnivå. Särskilt med tanke på att de sex förbunden delvis jobbar i gemensamma branscher.

– Det kan bli ett sätt för LO-förbund att stärka varandra och det är bra om det inte sker i konflikt med andra förbund, säger LO:s ordförande.

FAKTA / 6F-avtalet
• 6F-avtalet innehåller en lojalitetsparagraf där facken bland annat förbinder sig att bistå varandra i avtalsrörelser.
• Facken behåller sin suveränitet, men de inrättar också omfattande gemensamma organ som representantskap, råd, ordförandegrupp och styrgrupp. Besluten i dessa organ är rekommendationer till förbunden, men det är också möjligt att facken delegerar beslutsrätt till den gemensamma organisationen.
• 6F-samarbetet kommer ha egen anställd personal.
• I 6F ingår Seko, Byggnads, Målarna, Elektrikerna, Fastighets och Transport.