Sex LO-förbund ska inleda ett närmare samarbetet, som omfattar en lång rad områden. Syftet är att stärka varandra och motverka fackets kris.

– I avtalssammanhang kan vi hjälpas åt och en del av förbunden kan samverka i en förhandlingskartell, men samarbetet handlar också om en rad andra frågar, säger Sekos ordförande Janne Rudén, som poängterar att det inte blir tal om någon egen avtalsplatssform utan det är LO:s gemensamma plattform som ska gälla för de sex förbunden.

Av nöden
De kallar sig 6F och i gruppen ingår förutom Seko också Byggnads, Elektrikerna, Målarna, Fastighets och Transport. De har tillsammans 390.000 medlemmar. I avtalssammanhang finns sedan tidigare niogruppen där också Handels, Kommunal samt Hotell och Restaurang finns med. Det nya 6 F ersätter inte niogruppen som kommer finnas kvar och har inplanerade möten inför avtalsrörelsen.

– Det nya fördjupade samarbetet mellan oss och de fem andra LO-förbunden tycker jag är av nöden framtvingat. Vår ekonomi försämras och vi tappar medlemmar, säger Transports ordförande Lars Lindgren.

Han pekar på att 6F-förbunden bland annat ska ta hjälp av varandra när det gäller utredningar, utbildning, medlemsrekrytering och opinionsfrågor.

Utsatt läge
Hotell och Restaurangfacket har valt att inte delta i det nya samarbetet. Ordförande Ella Niia befarar att nya konstellationer kan öka slitningar inom LO. I det utsatta läge som facken befinner sig tycker hon att det är viktigt att poängtera sammanhållningen inom hela LO och uppslutningen bakom LO:s avtalslinje.

I morgon, torsdag, undertecknar ordförandena för de sex LO-förbunden sitt nya samarbetsavtal.