Teknikarbetsgivarna är positiva till att skapa en särskild anställningsform för unga. IF Metall har föreslagit ett yrkesår med utbildning på industriarbetsplatser.

– Vi vill gärna höra hur IF Metall har tänkt sig det här. Sedan kanske det inte är exakt deras förslag som vi vill ha, säger Tomas Undin, biträdande förhandlingschef hos arbetsgivarna i Teknikföretagen.

IF Metall föreslår ett särskilt avtal för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Facket pratar om ett yrkesår. Tanken är unga ska anställas i industrin och under ett år varva utbildning och praktik.

Det är i första hand ungdomar som gått Teknikcollege som förslaget riktar sig till. Andra med gymnasieutbildning ska enligt facket kunna få en sådan anställning sedan de genomgått en kompletterande yrkesutbildning.

IF Metalls pressombudsman Lars Ankarfjäll säger att facket överlämnar en del konkretiseringar till förhandlingarna med arbetsgivarna. Det är bland annat hur stor del som ska vara utbildning, anställningsformen och lönens storlek. Lars Ankarfjäll säger att en rimlig lön kan ligga någonstans över hälften av lägsta lönen. På teknikområdet ligger lägsta lönen för 18-åringar på 16.476 kronor i månaden.