September kan bli den första månaden på ett år utan stigande varselsiffror. När nästan halva september har gått har 3.155 personer varslats om uppsägning, enligt preliminära siffror från Arbetsförmedlingen. Det kan jämföras med 7.989 varslade under hela september i fjol.

Samtidigt visar siffror att den totala arbetslösheten fortsätter att stiga, även om den öppna arbetslösheten ser ut att ha minskat den senaste veckan. I slutet av förra veckan var 262.696 personer inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det är 2.505 färre personer jämfört med veckan före, men 111.365 fler än motsvarande vecka i fjol.

Antalet personer som har arbete med stöd uppgick till 72.820, en ökning med 94 personer jämfört med föregående vecka och en minskning med 10.096 jämfört med motsvarande vecka i fjol.

Samtidigt deltog 121.754 personer i program med aktivitetsstöd, en ökning med 2.899 personer jämfört med veckan före och en ökning med 54.732 jämfört med motsvarande vecka i fjol.

Under veckan anmäldes 7.135 nya platser till landets arbetsförmedlingar. Det är en minskning med 228 jämfört med veckan före och 3.653 färre än motsvarande vecka i fjol.

 

Från TT