Unionen vann första ronden om centrala lönepåslag. I slutet av förra veckan tecknade förbundet två ettåriga avtal för apoteksanställda och för teknikkonsulter. Båda har siffersatta löneökningar.

Övertidsblockaden för tjänstemannafacket Unionens medlemmar på Apoteksbolaget har avbrutits. I slutet av förra veckan accepterade Unionen medlarnas bud, och ett nytt ettårig avtal har tecknats.

Förhandlingarna har pågått sedan i våras, och konflikten för de runt 80 medlemmarna sedan i juli. Unionen kunde inte acceptera motparten Almegas krav på slopade individgarantier och lägstlöner i avtalet. Arbetsgivaren krävde också att lokala avtal skulle kunna bryta mot villkoren i det centrala avtalet, så kallade öppningsklausuler.

 

Kompromiss
Det nya avtalet blev en kompromiss som ger en löneökning på 2,9 procent på ett år. Lägstlönerna finns kvar i avtalet, men individgarantin försvinner.

– När det gäller individgarantin kan vi konstatera att vi inte nådde ända fram. Avtalet gäller dock bara ett år och individgarantin kommer att vara en fortsatt mycket högt prioriterad fråga i avtalsrörelsen nästa år, säger Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef i en kommentar.

Även i Unionens nya avtal med Svensk Teknik och Design (STD) inom Almega finns centrala lönepåslag med.

STD sade upp avtalet i våras och krävde då helt sifferlösa avtal där lönebildningen bara skulle avgöras lokalt. Tanken var att avtalet skulle användas som murbräcka för Almega. Inför vinterns avtalsrörelse kräver Almega nämligen bara lokal lönebildning i samtliga avtal.

Facket vägrade dock och nu har STD fått backa. Det nya avtalet ger löneökningar på 2,3 procent på ett år.

 

Inget lönemärke
Att avtalet bara blir ettårigt och löper ut sista mars 2010 beror på att Unionen inte vill sätta något lönemärke inför vinterns stora avtalsrörelse.

Avtalet med STD gäller runt 10.000 medlemmar i Unionen som arbetar som bygg- och teknikkonsulter. Även dessa grupper får nu finna sig i att individgarantin försvinner ur deras avtal, i alla fall i traditionell mening.

Det nya avtalet innehåller ingen garanterad löneökningssumma. Medlemmar kan bli helt utan löneökningar ett år, men då måste en viss ordning följas.

Arbetsgivarna måste först redovisa varför vissa personers löneökningar ligger långt under de andras. Sedan ska särskilda överläggningar hållas. De drabbades behov av kompetensutveckling och även deras framtida löneutveckling ska diskuteras. Om samma person får en kraftigt sämre löneutveckling än andra två år i rad, måste en lokal överenskommelse träffas om detta.