Den egna nyttan är viktigast för medlemskap i facket. Sex av tio har gått med för att de själva tjänar på det, enligt en undersökning LO-Tidningen låtit göra. Och de blir fler, för fem år sedan lockades fem av tio fackmedlemmar främst av egennyttan.

 

– Människor i dag gör ett aktivt val. Det ställer krav på oss i den fackliga världen. Vi har tyvärr vant oss vid att folk bara går med utan att vi behöver anstränga oss, säger Sture Nordh, ordförande för TCO.

När organisationsgraden är nere på 71 procent är det inte längre självklart att vara med i facket. Pressen utifrån har minskat och färre går med bara för att andra är med, eller för att de känner sig tvingade, visar en undersökning som LO-Tidningen låtit Sifo genomföra.

"Glädjande"
Drygt 1.000 medlemmar i facket har fått ange vilket eller vilka skäl de hade för att gå med. Det klart vanligaste svaret är att de själva har nytta av medlemskapet.

– Det är bra och glädjande att så många känner att de är medlemmar för att det ger dem något, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Kvinnor anger nyttoskälet oftare än män och yngre oftare än äldre. Och akademiker anser sig ha större nytta av facket än arbetare.

Enligt Anna Ekström, ordförande för Saco, har akademikerförbunden länge satsat hårt på att öka medlemsnyttan genom bland annat inkomstförsäkringar och karriärrådgivning. Det är en av förklaringarna till att Saco vänt den negativa trenden och växt de senaste två åren, säger hon.

– Självklart ska facket vara ett jättebra service- och försäkringsbolag. Man ska få valuta för pengarna. Men det ska också finnas ett värde som går utöver pengarna, en yrkesgemenskap och kollegialitet.

Ideologin finns kvar
Även LO- och TCO-förbunden har på senare tid arbetat för att öka medlemsnyttan. Försäkringspaket har setts över och medlemsrabatter av olika slag har införts.

Att fackförbunden satsar på medlemsnytta innebär dock inte att de lämnar grundtanken och fackets ideologi, enligt Wanja Lundby-Wedin. Hon säger att den främsta medlemsnyttan är kollektivavtalen och schysta villkor på jobbet.

– Det är medlemsnytta att vara en kamporganisation, att solidariskt kämpa för det gemensamma, säger hon, och tillägger att rabatterna bara ska ses som mervärden. 

Men enligt TCO:s Sture Nordh har facket ibland har talat för mycket om ideologi, och för lite om vad medlemskapet faktiskt är värt.

– Vi har blivit för fina för materiella frågor och fördelar. Där har vi gjort fullständigt fel, säger han.

Idéerna bakom facket är ändå viktiga för många. Nästan fyra av tio fackmedlemmar uppger att de gått med i facket för att de vill vara solidariska med den fackliga världen.

Kraft att förändra
Både Wanja Lundby-Wedin och Sture Nordh tycker att det är bra att människor kritiskt funderar över varför de ska gå med i facket.

– Det gör att vi måste visa att man har nytta av facket och att det går att påverka även sin egen arbetsplats. Om de flesta är med har vi kraft att förändra, och det måste vi förklara, säger Wanja Lundby-Wedin.

Även om facket måste jobba hårdare för att få medlemmar i framtiden tycker hon att resultatet från undersökningen är positivt:

– De medlemmar som stannat kvar känner att de har nytta av facket och vill kämpa tillsammans med andra. Det är en väldigt god utgångspunkt för vår fortsatta organisering.

FAKTA / Nyttigt medlemskap
65 procent av Sacomedlemmarna uppger att de har nytta av facket att jämföra med 62 procent för TCO-medlemmarna och 59 procent för LO-medlemmarna.