– Jag är övertygad om att det här gör en stor skillnad för den enskilde, både genom att man får ett professionellt stöd och en ersättning som gör det lönsamt att anstränga sig, säger Nyamko Sabuni vid en presskonferens på Rosenbad under fredagsförmiddagen.
 

Regeringen har beslutat om att införa en etableringslag för nyanlända invandrare.
– Det viktigaste med förslaget är att vi ställer individen i centrum, säger integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Kommunernas tidigare ansvar för att få in nyanlända invandrare på arbetsmarknaden läggs på staten genom en ny lag.

Målet är att sänka tiden för dem som fått uppehållstillstånd att också etablera sig på arbetsmarknaden. Nu är mediantiden sju år.

– Jag är övertygad om att det här gör en stor skillnad för den enskilde, både genom att man får ett professionellt stöd och en ersättning som gör det lönsamt att anstränga sig, säger Nyamko Sabuni vid en presskonferens på Rosenbad under fredagsförmiddagen.

Individens ansvar
Arbetsförmedlingen får ett samordnande ansvar för att upprätta individuella etableringsplaner, som baseras på den enskildes bakgrund och behov.

– Individen får ansvar för att genomföra det man kommer överens om, säger Nyamko Sabuni.

Tar man sitt ansvar utgår en etableringsersättning.

För att genomföra och förfina planen ska den enskilde välja en lots, som kan vara ett företag eller en organisation. Lotsen upphandlas av Arbetsförmedlingen, som knyter en bank av lotser till sig.

– Utifrån vad man kommer fram till blir det väldigt lätt att hitta en lots som passar individens behov, säger Nyamko Sabuni.

Jämställdhetssatsning
Etableringsplanen ska innehålla svenska för invandrare, samhällsorientering, arbetsförberedande insatser, validering av tidigare utbildning, men också till exempel hjälp till eget företagande eller rehabilitering om behov finns.

Den nya etableringsersättningen ser Nyamko Sabuni som en jämställdhetssatsning. Med nuvarande regler kan kommunerna välja om gruppen ska få försörjningsstöd eller aktivitetsersättning. Med försörjningsstöd uppstår mekanismer där det inte lönar sig att arbeta.

– Etableringsersättningen kommer inte att ta hänsyn till andra inkomster i familjen. Och extrajobb sänker inte ersättningen, på det här sättet främjar vi jämställdheten, säger hon.

Prestationslön
Ersättningen till lotsen är prestationsbaserad. En del är grundersättning, resten beror på vad som åstadkoms för den enskilde. Hur de enskildas olika förutsättningar att få jobb ska vägas in kan Nyamko Sabuni inte svara på:

– Det kan jag uppenbarligen inte svara på eftersom det är ett jobb för de sakkunniga och experterna på Arbetsförmedlingen tillsammans med den enskilde, att göra en bedömning. Vad behövs och hur mycket tid behövs? För en analfabet eller lågutbildad kanske det tar längre tid än för en högutbildad med det kan det vara tvärt om beroende på vilken arbetserfarenhet man har och hur arbetsmarknaden ser ut.

Lotserna kommer inte att kunna välja vilka de tar emot, däremot specialisera sig på personer med viss bakgrund och arbetslivserfarenhet, enligt ministern.


Fakta / ny lag om etableringsinsatser

• Flyktingar som fått uppehållstillstånd, andra med skyddsbehov som fått uppehållstillstånd, liksom deras anhöriga, mellan 20 och 64 år. Även 18-20 åringar som saknar föräldrar i Sverige omfattas.
• Introduktionstiden är individuell, max 24 månader. Därefter träder den allmänna politiken in.
• Merkostnaden för reformen är 920 miljoner kronor när systemet är i full drift.
• Ersättningsnivån ska ligga högre än försörjningsstöd och lägre än lön. Nivåerna fastställs senare i en förordning. Åtgärderna ska motsvara heltidssysselsättning.
• Lagen planeras träda i kraft den 1 december 2010.